visjon

Visjon og visjoner

Visjon

Ordet “visualisere” betyr å gjøre synlig. Egentlig i betydningen: synlig for øyet. Betydningen utvides ofte til også å gjøre synlig for “det indre øyet”, det vil si at vi ser noe for oss inne i oss. Vi bruker også ordet til å gjøre synlig i mer overført betydning. Det vil si det vi hører, smaker, kjenner etter osv.

Med visjon mener vi her et bilde av noe vi ønsker, eller en situasjon vi ønsker skal inntreffe. Det kan være et bilde vi holder inne i oss (gjerne et bilde i utvidet betydning som forklart ovenfor). Vi kan også gjøre bildet synlig ved å tegne det eller velge bilder eller symboler som illustrerer det.

De største nyvinninger i verdenshistorien er gjennomført av mennesker som har hatt visjoner. Visjoner kan være et meget sterkt hjelpemiddel når det gjelder å få gjennomført noe. President Kennedy skapte visjonen “Mennesket på månen (Man on the moon)” som var en kraftig inspirasjon i romfartsprogrammet som mange år senere lykkes ved at det første mennesket satte sin fot på månen.

Politiske og religiøse bevegelser drives ofte av visjoner. Vår egen Hans Nielsen Hauge dro rundt som predikant og tok også initiativet til å etablere mange nye bedrifter.

Kurs i visjoner

Vi holder kurs om visjoner. Disse inneholder temaer som:

Hva er en visjon?

Hvordan bygger vi en visjon?

Visjoner for enkeltmennesker og for organisasjoner.

Fa visjon til virkelighet.

Som oftest går våre visjonskurs in som en del av et større  opplegg for utviklingen av mennesker eller organisasjoner.

Det er viktig at ledere haren klar visjon.

Vi har utviklet en metode for utvikling av visjoner som også brukes internasjonalt. Denne er beskrevet i de to engelske artikkellene med lenker i spalten til høyre.

Litteratur

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Visjoner – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Building a vision
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Building a vision – A practical guide
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
Rapport på engelsk om hvordan lage visjoner.