Fagområder

Fagområder og Temaer på IPOs hjemmeside

Stoffet ordnet etter tema

IPOs hjemmeside inneholder mye stoff. Vi har derfor ordnet en del av dette under temaer. Dette gjør det lettere for deg å finne fram.
På temasidene finner du litteratur, råd og litt om hva vi i IPO kan bidra med for deg og din organisasjon.

 

 

Fagtemaer

Fagtemaene samsvarer med en del av de viktigste områdene vi arbeider på.
Hjemmesiden inneholder følgende hovedtemaer (hovedtemaene kan ha undertemaer):

 

På hjemmesiden finner du

IPOs hjemmeside inneholder mye litteratur. Du finner dette via sidene: