kreativitet

Kreativitet

Kreativitet

Vi arbeider mede kreativitet innen alle fag.

Vi har undervist kreativitet og ledet kreative prosesser i  mange land.

Vier blant de mest erfarne på kreativitet i Norge. Vi har laget et spesialnettsted for dette fagområdet: Det inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/

Det finnes mellom 100 og 200 forskjellige definisjoner av hva kreativitet er. De fleste av disse hører inn under en av de tre hovedtypene:

  • Kreativt resultat
  • Kreativ prosess
  • Kreativ opplevelse

En definisjon av kreativitet kan også være en blanding av denne type definisjoner.

Kreativt resultat

Ordet kreativitet betyr evnen til å skape. De fleste mennesker forbinder kreativitet med nyhet. Men at noe er nytt er ikke nok til å gjøre det til noe kreativt. Det må også ha en verdi utover det å være nytt.

En måte å definere kreativitet på, tar utgangspunkt i noe vi vil kalle et kreativt resultat. Et kreativt resultat kan være et kunstverk, en løsning på et problem eller hva som helst annet som er laget eller utviklet. En måte å definere kreativitet på, er ut fra dette:

Evnen til å skape nye og nyttige resultater.

Vi trenger ikke her å legge alt for stor vekt på ordet nyttig. Ordet nyttig kan også erstattes med andre betegnelser som vi oppfatter som positive, for eksempel vakkert, hyggelig eller morsomt.

Kreativ prosess

Da en begynte å studere kreativitet nærmere, fant en fort ut at den sikreste måte å nå kreative resultater på, var å prøve å skape en kreativ prosess. Mange av de mennesker som ble regnet for kreative, viste seg å arbeide etter spesielle prosesser eller arbeidsmetoder når de skapte sine kreative resultater. En annen måte å definere kreativitet på er derfor:

Kreativitet er å være i en skapende prosess.

Dette førte til at en konsentrerte seg mer om å studere prosesser enn selve resultatene. En fant etter hvert ut at det var visse kjennetegn som karakteriserte kreative prosesser. Disse kjennetegnene ble så bakt inn i såkalte kreative metoder og teknikker. Ved å følge disse kreative metodene og teknikkene kunne en simulere en kreativ prosess. Dette var ofte tilstrekkelig til å gi et kreativt resultat. Virkeligheten var at simuleringen som regel gikk over i en ekte kreativ prosess.

De kreative metoder og teknikker er basert på en forståelse av hva som hemmer og hva som stimulerer kreativiteten. Spillereglene for metodene og teknikkene er laget slik at de styrer prosessen utenom det som vanligvis hemmer en prosess. Samtidig sørger de for at vi bruker arbeidsmetoder som fører oss inn i en kreativ arbeidsprosess.

Kreativ opplevelse

Et annet resultat av studiene av kreativitet, var at den kreative prosessen ofte medførte bestemte stemninger eller sinnstilstander. Vi kjenner alle gleden over å ha skapt noe. Det trenger ikke være noe så fantastisk nytt og fint, det holder med for eksempel å ha malt en stol. Eller å ha bakt et brød, dekket et bord, reparert en sykkel eller løst en kryssordoppgave.

En tredje måte å forstå kreativitet på, er å ta utgangspunktet i den kreative opplevelse. Denne uttrykkes ofte ved ordet skaperglede. En variant av dette er tilfredsstillelsen ved å ha løst et problem. Den tredje måte å definere kreativitet på, er derfor å definere kreativitet på grunnlag av en indre opplevelse:

Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave.

 

 

 

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning  av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Kurs i kreatiivtet

Litteratur

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
PDF-filen for en mer omfattende utgave av denne:
KreativitetInnforingPDF

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/