Kurs kreativ ledelse

Kurs i Kreativ ledelse

Mål for kurs i kreativ ledelse

 • Stimulere og utvikle medarbeidernes kreativitet.
 • Kjenne til og forstå prinsippene for kreativitet.
 • Kunne kreative metoder og teknikker.
 • Vite hva som kjennetegner kreativ ledelse.

Kreativt lederskap å være kreativ i din utøvelse av lederskap.

Det viktigste i kreativt lederskap er imidlertid ikke å være kreativ selv, men å fremme kreativiteten hos dem en er leder for.

En del former for lederskap fremmer kreativitet, andre gjør det ikke.

For å få til dette er det nødvendig både å forstå de grunnleggende prinsippene for kreativitet og å kunne anvende disse i praksis. Mange av de kreative metoder og teknikkene kan også være nyttige.

Tidligere deltakeres uttalelser:

 • Totalt sett – meget bra og interessant.
 • Foreleseren var dyktig til å sette metodene inn i en større bedriftsøkonomisk sammenheng.
 • Fikk inn nye tenkemåter.
 • Kurset tok oss med aktivt hele veien.
 • En ny måte å jobbe på som var utrolig interessant og lærerik.
 • Både innhold og form var bra.
 • God kombinasjon av teori og praktiske øvelser.
 • Skapte rom for kreativitet ved å skape et trygt miljø. Dessuten var metodene fine.
 • Mye kunnskap på kort tid.
 • Praktiske øvelser og trening av metodene var meget bra. Innrettet etter våre ønsker og behov.
 • Flinke instruktører som brukte eksempler fra arbeidslivet.
 • Engasjerende forelesere (mange gode eksempler). Utradisjonelt opplegg for kurs. Aktiviserte deltakerne.
 • Masse kunnskap og humor.
 • Dere styrte med fast hånd, det ga trygghet. Veldig målbevisst og utrolig bra! Teori og praktisk trening i kombinasjon ga veldig bra effekt for meg.

Temar i kurs i kreativ ledelse

 • Den kreative tankeprosess
 • Kreative metoder og teknikker
 • CPS (Creative Problem Solving)
 • Hva som fremmer og hemmer kreatiivitet
 • Bruk av tankestimulerende teknikker
 • Problemanalyse
 • Ideskaping
 • Få løsningene akseptert
 • Fra ide til gjennomføriong
 • Utvikle egen, gruppers og organisajsoners kreatiivtet.

Utvikle egen og andres kreativitet

Dette kurset vil  gjøre deg dyktigere til å:

 • Identifisere, forstå og løse problemer.
 • Utvikle din egne og andres kreativitet.
 • Tenke mer allsidig og fleksibelt.
 • Stimulere hjernen mer og hemme den mindre.
 • Bruke de mest effektive kreative metoder og teknikker.

 

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på:

 • forelesninger
 • kreativ oppgaveløsning individuelt og i grupper
 • egenrefleksjon
 • gruppearbeid
 • samtaler i grupper og plenum.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer

Litteratur

Kursdokumentasjon

Boka “Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning” av Leif-Runar Forsth

Kreativitet

Vi har skrevet mye om kreativitet. Noe ligger på IPOs nettsted. Mye mer finner du via lenkene under.

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/