Om IPO

IPO: Vi arbeider med utvikling av mennesker og organisasjoner

IPO arbeider med utvikling av mennesker og organisasjoner.

Vi tilbyr kurs, rådgivning og andre konsulenttjenester. Vi kan utføre undersøkelser og prosjekter innen de felt vi arbeider. Vi har vært med å starte og utvikle bedrifter.

Vi holder for det meste bedriftsinterne kurs i det private og offentlige arbeidsliv. Vi holder også ofte kurs i regi av andre organisasjoner, blant annet universitet og høyskoler.

Vi er spesialister på prosessrådgivning. Dette inkluderer spesielt kreative involverende prosesser. Et eksempel er strategiprosesser gjennomført ved hjelp av kreative metoder og teknikker. Vi har ledet idedugnader på mange forskjellige områder. Eksempler er organisasjonsutvikling, bedriftsetableringer, samarbeidsproblemer, produktutvikling, strategiutvikling og bygging av store broer eller nye kommunale kulturhus.

Nettsted

Vi har egne nettsted for enkelte av de områder vi arbeider på:

www.kreativtnorge.no

www.hurtiglesing.no

www.medarbeidersamtaler.wordpress.com

Det startet i 1981

Institutt for Personal Opplæring ble etablert i 1981. I 1986 ble det registrert som aksjeselskap under navnet IPO AS. Stiftelsen Yggdrasil eier 100% av aksjene i IPO AS.

IPO AS arbeider hovedsakelig i Norge. Vi har også holdt kurs, foredrag eller rådgivning i Danmark, Sverige, Nederland, Polen og Russland.

IPO AS
Boks 28
0905 Oslo

Telefon: 47 63 72 80
E-post: ipo (a) ipo.no

IPO har bare tilknyttede konsulenter

IPO AS har ingen fast ansatte. Vi knytter til oss konsulenter til de enkelte kurs og prosjekter.

Vi krever av våre konsulenter at de ikke bare skal ha teorietiske kunnskaper, men også praktisk erfaring innen de emner de underviser eller opptrer som konsulenter i. Vi har medarbeidere med svært forskjellig bakgrunn utdannelsesmessig og yrkesmessig. Dette gjør det mulig å tilby konsulenter godt tilpasset oppdragsgiverne og deres behov.

Flere av våre medarbeidere har skrevet artikler og bøker innen de områder vi arbeider.

IPO er en del av et nettverk

Vi er en del av et nettverk og arbeider ofte via andre organisasjoner i nettverket.

Styreleder: Bodil Nordvik
Daglig leder: Leif-Runar Forsth

Leave a Reply