Litteratur

IPOs litteratur på nettet

Buk IPOs litteratur

IPOs hjemmeside inneholder litteratur som kan være nyttig for deg som trenger kunnskaper om utvikling av mennesker og organisasjoner. Enkelte artikler kan være plassert under flere temaer. På nettstedets underside “Gode råd” finner du lenker til mange flere artikler.

 

Leseteknikk

(inkludert Hurtiglesing, Superlesing, Fotolesing)
For dette har vi laget en egen hjemmeside:
www.hurtiglesing.no

Hurtiglesing
En kort artikkel om det viktigste.
av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth

 

Kreativitet

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
PDF-filen for en mer omfattende utgave av denne:
KreativitetInnforingPDF

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/

 

Filosofi

Creative Methods in Philosophical Practice
av Leif-Runar Forsth and Bodil Nordvik

Framtidas demokrati – Noen tanker
av Leif-Runar Forsth

Omnes interpretasjonen
av måleproblemet i kvantemekanikken av Leif-Runar Forsth

Den moderne fysikks erkjennelser – et tankegrunnlag for framtiden
av Leif-Runar Forsth

 

Filosofi for ledere

Filosofi i moderne lederskapsteori
Av Leif-Runar Forsth

Sannhet hos Donald Davidson
av Leif-Runar Forsth

 

Lederskapsfilosofi

Towards a philosophy of Leadership
By Leif-Runar Forsth

Klassiske filosofer om lederskap
av Leif-Runar Forsth

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002
PDF-filen for denne:
LederskapGodtLederskapLangPDF

Koestenbaum om moderne lederskapsfilosofi
Av Leif-Runar Forsth

Kirkebys lederskapsfilosofi
Av Leif-Runar Forsth

Lederskapsfilosofi og Filosofi for ledere – En nødvendighet for godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth og Bodil NOrdvik
LederskapsfilosofiFilosofiLederePDF

Etikk

Filosofer om Etikk – sitater

Felles menneskelige verdier
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Felles menneskelige verdier

Moralloven inne i mennesket
Av Leif-Runar Forsth Filosofi mellomfag, Universitetet i Oslo, 2000
PDF-filen for en utvidet utgave av denne:
MorallovMennesketLangPDF

Moral hos dyr – eller: Menneskets evolusjonære moral av Leif-Runar Forsth

Moralen basert på rasjonalitet (fornuft) – eller: Moralen som en avtale
av Leif-Runar Forsth

 

Etikk for ledere

Etikk og lederskap
av Leif-Runar Forsth

Etikk for ledere:
Bakgrunn for og forslag til innhold og form på tiltak for å utvikle lederes etikk av Leif-Runar Forsth

Et Rotary program for etisk bevisstgjøring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
Et selvinstruerende opplegg for Rotarymøter om lederetikk og/eller yrkesetikk
PDF-filen for denne:
RotaryLederetikkPDF

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

 

Lederetikk

Lederetikk – En undersøkelse
av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Styreetikk
av Leif-Runar Forsth

Lederetikk som profesjonsetikk
av Leif-Runar Forsth
LederetikkProfesjonsetikkPDF

Lederskap og lederetikk
av Leif-Runar Forsth
LederskapLederetikkPDF

 

Etikk i arbeidslivet

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Felles menneskelige verdier
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Felles menneskelige verdier

Verdiregnskap – En kort innføring
av Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Etikk i arbeidslivet
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Programforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Etikk i kommuner
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for banker
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for næringlivet
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for kommuner
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Kommunikasjon

Retorikk – Bruk og misbruk
av Leif-Runar Forsth

 

 

 

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler (Kort artikkel)
av Leif-Runar Forsth

Medarbeidersamtaler
av Leif-Runar Forsth
Aquarius Forlag, 1994
Hele boka ligger på hjemmesiden:
https://medarbeidersamtaler.wordpress.com/

 

Ledelse og Lederskap

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002
PDF-filen for denne:
LederskapGodtLederskapLangPDF

En noe kortere versjon av denne:
LederskapGodtLederskapPDF

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth
PDF-filen for denne:
VerdiledelsePDF

Endringsledelse
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Endringsledelse

Hvorfor trenger vi eldre ledere?
av Terje Kato Stangeland Innlegg i Aftenposten 11. november 1999

Begrepene lede, leder, ledelse og lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskap i dagligspråket
Av Leif-Runar Forsth

33 definisjoner av lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskapets dimensjoner – Eller Uenighetene om hva lederskap er
Av Leif-Runar Forsth

Vinnerlaget
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Kvalitetssamfunnet
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Framtidsvisjon
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Artikkelen er basert en artikkel i Folkevett

Fysikk og moderne lederskap
av Leif-Runar Forsth

 

Organisasjonsutvikling

Moderne organisasjonsformer
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Moderne organisasjonsformer

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland,
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Humanagements undersøkelsesmetoder
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Humanagements undersøkelsesmetoder

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth

 

Strategi

Strategi – En innføring
av Leif-Runar Forsth
PDF-filen for denne:
StrategiPDF

En modell for strategisk prosess og strategiutforming
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
En modell for strategisk prosess

 

Visjoner

Visjoner – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Building a vision
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Building a vision – A practical guide
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
Rapport på engelsk om hvordan lage visjoner.

 

Andre temaer

Det gode liv på arbeidsplassen
Av Terje Kato Stangeland
PDF- filen for denne:
Det gode liv på arbeidsplassen

Lykkens veier?
Av Leif-Runar Forsth

Veien til suksess i utdannelse, arbeid og privatliv.
Rapport som blant annet beskriver resultatene fra opplæring i Hurtiglesing Superlesing Fotolesing som ble gitt for BI-studenter. Alle studentene hadde betydelig økning av lesehastighet og total oppfatning i løpet av 5 dager. I gjennomsnitt hadde studentene en økning av lesehastigheten på 165 %.