Gode råd

Gode råd fra IPO

Råd du kan tenke gjennom

IPOs råd er gitt på to helt forskjellige måter, som prosessråd eller som konkrete råd.

Prosessråd
Prosessråd 
kan være gitt i form av spørsmål eller oppgaver du selv må ta stilling til. Du tenker selv gjennom disse. Du kan også diskutere rådene med andre.

Du må selv finne ut hva du mener.

Konkrete råd
Konkrete råd er konkrete forslag til hva du kan gjøre.

Mange av disse er basert på de bøkene og artiklene som ligger inne på IPOs hjemmeside, på undersiden “Litteratur”.

Kommunikasjon

Dette er råd som inneholder mange fornuftige forslag. Men de er først og fremst prosessråd til ettertanke og diskusjon.

Selvutvikling

Disse rådene er først og fremst til din egen gjennomtenking.

Lykkens veier?
En artikkel om lykke.

 

 

 

Hvordan vi er rådgivere

Rådene på denne siden er til ditt eget bruk. De gir også inntrykk av hvordan vi ofte arbeider. Både våre kurs og vår konsulentvirksomhet er basert på at deltakerne selv må finne ut hva de vil. På våre fagområder kan vi også gi mer direkte råd.

Råd om etikk

Dette er spørsmål til å tenke gjennom eller diskutere.

Her er mer konkreter råd, selv om det meste også må tenkes gjennom.

Etikk – konkrete råd

Hva den enkelte kan gjøre:

Hva organisasjoner kan gjøre:

Litt mer om etikk

 

 

 

 

 

På hjemmesiden finner du råd

Råd som kan være til hjelp for deg som vil utvikle deg selv eller en organisasjon.

De gir også et inntrykk av hvordan vi arbeider.

Litteratur
I tillegg inneholder litteraturen på IPOs hjemmeside, mange gode råd. Disse får du tilgang til via menyvalget “Litteratur”.

Kreativitet og problemløsning

Dette er et av våre spesialområder. Du finner mye stoff på vårt nettsted:

www.kreativtnorge.no

Møteledelse

Disse rådene er ganske konkrete. Men du må tenke gjennom hvilke av dem du synes er fornuftige og hvilke du vil følge.

Her er et konkret råd:

Medarbeidersamtaler

Her har vi også skrevet en bok. Innholdet er lagt ut på nettstedet:

http://www.medarbeidersamtaler.wordperess.com

 Hurtiglesing

Vi er spesialister på leseteknikker, blant annet hurtiglesing. Vi har et eget nettsted om dette:

www.hurtiglesing.no