Råd for kommunikasjon

Viktige råd i kommunikasjon

 

1 Uttrykk deg direkte (Kall en spade for en spade)

– Direkte utsagn er lettere å oppfatte enn indirekte.

– Det er klarere hva som menes.

– Med indirekte utsagn må vi tolke mer for å forstå hva som blir sagt. Vi må delvis gjette oss til meningen.

2 Vær ærlig

– Det er i lengden lettere å være ærlig. Du husker lettere hva du har sagt hvis du er ærlig.

– Ærlighet gjør at andre vet bedre hva jeg tenker, mener og føler.

– Ærlighet gjør at det er lettere for andre å vite hvordan de skal oppføre seg overfor meg.

– Ærlighet gjør at andre stoler mer på meg og liker meg bedre.

– Å være uærlig kan sette meg under større psykisk press.

3 Vær spontan

– Spontanitet gjør det lettere å være ærlig.

– Spontanitet gjør det lettere å uttrykke seg direkte.

– Det er lettere å uttrykke meninger og følelser nå jeg er spontan.

– Spontanitet er viktig for menneskers velvære.

– Å holde tilbake spontanitet kan være ubehagelig og skadelig.

4 Vær et medmenneske

– Å snakke og lytte er viktige sider ved det å være menneske.

– Noe av det viktigste du kan gjøre for andre mennesker er å lytte til det de har å si.

 

Tenk deg om og diskuter så eventuelt med andre:

1 Hva synes du om rådene og påstandene over? Er du enig eller uenig? Er det gode råd? Eller dårlige? Når bør de følges? Når bør de ikke følges?

2 I hvilken grad følger du disse rådene til daglig? Burde du følge dem mer eller mindre? I så fall: Hvordan?