Møteledelse: Møtets hensikt

Møteledelse: Møtets hensikt

Det første vi bør spørre oss om er hva er hensikten med møtet og hva ønsker vi å oppnå? Møtet kan ha en eller flere hensikter:

  1. Informasjon og opplysning
  2. Diskusjon, debatt og meningsutveksling
  3. Vedtak og beslutning
  4. Problemløsning
  5. Ideskaping
  6. Forhandling
  7. Markedsføring, salg eller propaganda
  8. Sosialt samvær
  9. Annet

 

Tenk deg om og diskuter så i gruppa:

1 Hva synes du om inndelingen av de forskjellige typer møtehensikter? Er du enig eller uenig? Hvorfor?

2 Hva er hensikten til de møtene du deltar i? Har møtene en eller flere hensikter?