Etiske sjekklister

Bruke etiske sjekklister

Av Leif-Runar Forsth

Når du står foran valg og beslutninger, kan det være nyttig å bruke sjekklister som hjelpemiddel. Dette vil kunne bidra til dine beslutninger blir mer gjennomtenkte og i overensstemmelse med ditt verdigrunnlag og dine beslutningskriterier. Etter hvert vil sjekklistene bli innarbeidet og en del av din tankegang.

 

Rotarys 4-spørsmålsprøven

Rotary har laget sjekkliste for sine medlemmer. Organisasjonen anbefaler å prøve det vi sier og gjør mot følgende:

  1. Er det sannhet?
  2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
  3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
  4. Vil det være til beste for alle det angår?

Denne enkle sjekklisten kan være et meget virkningsfullt hjelpemiddel.

 

Den “Gylne regel”

Den enkleste sjekklisten kan være den “Gylne regel” som inngår i de fleste religioner:

Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg.

Gjør ikke mot andre det du ikke vil andre skal gjøre mot deg.

 

Samvittighetsprøven

Vi kan stille oss selv følgende spørsmål når vi skal ta vanskelige eller viktige beslutninger:

Hva ville andre fornuftige personer jeg kjenner personlig eller av omtale si og mene om min tenkte handling?

Hvilke argumenter for eller imot ville de fremsette?

 

Kants kategoriske imperativ

To formuleringer av Kants kategoriske imperativ (Johansen, 1994):

Du skal bare handle setter en maksime (regel/norm) som er slik at du samtidig kan ville at den blir gjort til en almen lov.

Du skal alltid handle slik at du betrakter menneskeheten i din person så vel som hos enhver annen person som et formål i seg selv, og ikke bare som middel.

Lag din egen sjekkliste

Du kan lage din egen sjekkliste. Ta utgangspunkt i ditt verdigrunnlag. Hvordan skal du få realisert det du mener er viktig og riktig? Finn fram til dine egne kriterier for om noe riktig eller galt. Bruk gjerne andre sjekklister til å få ideer. Også Menneskerettighetserklæringen og Verdensdeklarasjonen – erklæring om jorden kan du bruke som hjelpemiddel.

 

Lag dine egen etiske retningslinjer

Du kan også på bakgrunn av din sjekkliste og ditt verdigrunnlag formulere etiske retningslinjer for deg. Bruk retningslinjene aktivt.