Viktig å lytte

Viktigheten av å lytte

En viktig forutsetning for all kommunikasjon er at vi prøver å oppfatte hva som blir sagt. Dette er vel en selvfølgelighet som alle er enige om. Men likevel viser det seg i praksis at det er annerledes.

A Vi oppfatter bare en liten del av hva andre sier.

B I stedet for å prøve å høre etter og forstå hva som blir sagt, så tenker vi på og forbereder hva vi skal si etterpå.

C Folk snakker ofte til hverandre og ikke med hverandre.

 

Diskuter påstandene A, B og C

– i hvilken grad er di riktige eller gale?

– i dagliglivets diskusjoner.

– i politiske og andre diskusjoner, på møter, TV. osv.?