Møteleder roller

Møteleder roller

Å lede et møte betyr at du må “spille” visse typer roller. Med møtelederens roller mener vi også på hvilken måte han/hun leder møtet.

Eksempler på forskjellige møteleder “roller” eller typer er:

Ordstyrer eller dirigent

Gir og tar fra ordet. Deltar ikke selv i debatten.

Ordfører

Møteleder og deltaker. Deltar på lik linje med de ande. Skiller mellom møtelederrollen og deltakerrollen. Som møteleder behandler du deg selv som møtedeltaker likt med de andre deltakerne.

Ingen møteleder (Alle er møteleder) – den uformelle møteleder

Møter uten møteleder. Alle eller enkelte utfører da møtelederoppgavene, selv om de ikke formelt sett har møtelederrollen.

Lærer eller instruktør

Gir og tar ordet fra/til deltakerne. Deltar selv med innlegg når du ønsker det og ofte etter hvert av de andre innleggene. Forklarer og instruerer. Jf. hvordan kurslederen på dette kurset opptrer.

Prosesslederen

Gir og tar fra ordet. Deltar ikke selv i debatten. Kan igangsette og lede forskjellige møteprosesser, f.eks. idedugnader (Brainstorming, CPS osv.)

Den allmektige og allvitende møteleder

Gir og tar fra ordet til deltakerne. Deltar selv med innlegg når han ønsker det og ofte etter hvert av de andre innlegg. Kommenterer andres innlegg. Forklarer og instruerer.

 

Tenk deg om og diskuter så i gruppa:

1 Hva synes du om inndelingen av de forskjellige typer møteledere? Er du enig eller uenig? Hvorfor?

2 Når er de forskjellige møteledertypene på sin plass? Når bør de ikke brukes?