Behov for å bli lyttet til

Behovet for å bli lyttet til

 

1 Vi har alle sterke behov for at andre skal lytte til det vi har å si.

2 Og for at andre skal kjenne til hvordan vi har det, føler og tenker.

3 Å snakke til andre hjelper oss selv til å klare og ordne våre tanker og selv forstå bedre.

4 Vi kan hjelpe mennesker også dem som har sterke psykiske problemer ved å lytte til dem med oppmerksomhet og medfølelse, men vi må være forsiktige med å gi råd.

5 Å lytte til andre er noe av det beste vi kan gjøre mot dem og er en stor kilde til kunnskap for oss selv.

 

Hva synes du om dette?

Hva vil du gjøre i praksis?