Råd for god møteledelse

Råd for god møteledelse

Stikkordslista under kan være en god huskeliste for god møteledelse.

1 Forbered deg på møtet og hva som skal foregå.

2 Ta kontakt med de nødvendige personer for å forsikre deg om at alt som er viktig for møtets gjennomføring, er i orden.

3 Bruk de mulighetene dagsorden gir til å gjennomføre møtet raskt, effektivt og hyggelig.

4 Sett deg godt inn i forretningsorden, spesielt for innlegg og avstemninger, og forbered deg på hvordan du kan måtte endre forretningsorden under møtets gang.

5 Tilpass din møteledelse til møtet, dets formål, innhold, deltakerne og hvordan møtet utvikler seg.

6 Opptre høflig, hyggelig og med respekt overfor alle møtedeltakerne, også de du er uenig med eller til og med misliker.

7 Stopp opp noen ganger og vurder hvordan møtet går og hva du bør gjøre videre.

8 Snakk tydelig og slik det er naturlig for deg, gjerne dialekt. Du skal kunne møteterminologien (ord som dagsorden, forretningsorden, innlegg, replikk osv.), men ikke snakk et oppstyltet møtespråk i tillegg til dette.

9 Vær rent og pent antrukket. Du trenger ikke å være stivpyntet, men kle deg i forhold til møtedeltakerne. Det betyr like pent som dem, eventuelt litt mer formelt. Et mer formelt antrekk er et signal til møtedeltakerne og gjør det lettere å håndheve en formell møteledelse. Et mer uformelt antrekk gjør det lettere å få til en uformell stemning.

10 Bruk de anledningene du har til å lære mer om møteledelse. Etter at du har ledet et møte, spør deg selv hva du gjorde bra og hva du gjorde mindre bra og hvordan dette innvirket på møtet. Bestem deg også for hva du skal gjøre på samme måte en annen gang og hva du skal gjøre annerledes. Observer hva som skjer på møter du er tilskuer til.

 

Tenk deg om og diskuter så i gruppa:

1 Hva synes du om rådene og påstandene over? Er du enig eller uenig? Er det gode råd? Eller dårlige? Når bør de følges? Når bør de ikke følges?

2 I hvilken grad følger du disse rådene når du er møteleder? Burde du følge dem mer eller mindre? I så fall: Hvordan?