Teknikk for å lytte

“Lytteteknikk” – Teknikk for å lytte

1 Den viktigste “teknikk” for å lytte er å ha en positiv holdning til den som snakker. Det vil si å:

– respektere

– like

– være interessert i

– ha omsorg for

– ha tillit til

– være glad i

– osv.

2 Den viktigste “teknikk” er å la denne holdning komme til syne.

3 Den beste måten å forbedre sine lyttereaksjoner på, er å arbeide med sine holdninger til andre mennesker.

 

Diskuter punktene over.

Hvordan skal dette gjøres i praksis?

Bruk gjerne eksempler fra deg selv.