God lytter

Å være en god lytter

Når du kommuniserer noe til en annen person da liker du at denne:

– er interessert i det du sier

– bryr seg om deg og ditt

– følger med

– reagerer på det du sier

Det er også viktig at personen viser dette, bl.a. på følgene måter:

1 Ser på deg.

2 Holder god øyenkontakt.

3 Sitter oppreist, eventuelt lener seg fremover.

4 Smiler på passende steder.

5 Forandrer ansiktsuttrykk av og til.

6 Nikker, rister på hodet o.l. der det er naturlig.

7 Kommenterer med f.eks. “Åh”, “Sier du det?”, “Javel”, “Jeg forstår” og “Det var interessant”.

8 Stiller utdypende spørsmål som: “Hvordan da mener du?”, “På hvilken måte?”, “Hvorfor det?”.

9 Erklærer seg enig når det er tilfelle. “Ja, det mener jeg og”, “Det er jeg uenig i”, “Slik har jeg og tenkt”.

10 Kommenterer det du sier og kommer med egne bemerkninger.

 

Diskuter punktene over:

– Er du enig eller uenig?

– Er alle viktige? I så fall hvorfor?

– Hvilke er viktigst?

– Har du andre punkter som burde vært med?