Møteledelse: Møtets verdier

Møteledelse: Møtets verdier

Møtereglene er hjelpemidler som skal sikre at vi ivaretar hensynet til møtedeltakerne og de sakene som skal behandles på møtet. Møtereglene er derfor uttrykk for verdier som:

1 Kvalitet

2 Effektivitet

3 Likhet

4 Rettferdighet

5 Hensynsfullhet

6 Respekt

7 Demokrati

8 Frihet

9 Flere møteverdier

 

Tenk deg om og diskuter så i gruppa:

1 Hva synes du om påstanden om at møtereglene er uttrykk for verdier?

Er du enig eller uenig? Hvorfor?

2 Hvilke verdier er møteregler uttrykk for? Hvordan kommer de til syne?

3 Hvilke praktiske konsekvenser har dette for deg som møteleder?