Uttrykke negative reaksjoner

Uttrykke våre negative reaksjoner

Det er mange måter å uttrykke våre negative reaksjoner på, for eksempel:

 

1 Selvangipende

Vi blir aggressive mot oss selv, klandrer oss selv el.l

2 Passivt

Vi behersker vår reaksjon. Vi viser og sier lite eller intet av hvordan vi føler og tenker

3 Selvhevdende

Vi uttrykker direkte og spontant våre egne reaksjoner og følelser

4 Agressivt

Vi uttrykker vårt sinne, frustrasjon, irritasjon direkte mot den andre

5 Angripende

Vi angriper den andre personen. Vi moraliserer, dømmer, fordømmer, karakteriserer, trykker ned el.l.

6 Andre måter?

Vet du andre måter å uttrykke våre negative reaksjoner på?

 

Tenk deg først om og diskuter så i gruppa:

1 På hvilke måter uttrykke du dine negative reaksjoner? Er det alltid på samme måte eller avhenger det av situasjonen og hvem du gjør det overfor? Hvordan uttrykker andre sine negative reaksjoner?

2 Hvordan synes du at du og andre bør uttrykke sine negative reaksjoner?