Møte kritikk

Møte kritikk

Det er mange måter å møte kritikk på, for eksempel:

1 Godta kritikken

Hvis kritikken er berettiget: Si f.eks. Du har rett. jeg tok feil der. El.l.

2 Vær uenig med kritikken

Si at du er uenig med kritikken.

Si hva som er galt i kritikken:

– Basert på feil opplysninger

– For omfattende i forhold til virkeligheten

– Baserer seg på kritikernes personlige meninger og holdninger

– For personlig

3 Tåkelegg

Verken godta eller vær uenig

Si verken ja eller nei

Bekreft at du har oppfattet kritikken

Men diskuter ikke

Snakk det vekk

Bring samtalen inn på noe annet

4 Vent

Hvis du ikke vet hva du bør gjøre – utsett valget

Si at du ar overrasket, forvirret, usikker eller noe annet

Si at du må tenke deg om før du svarer (noen minutter, timer, dager eller lengre)

  1. Andre måter?

Vet du andre måter å møte kritikk på?

Tenk deg først om og diskuter så i gruppa:

1 På hvilke måter møter du kritikk? Er det alltid på samme måte eller avhenger det av situasjonen og hvem du får kritikk av? Hvordan møter andre kritikk?

2 Hvordan synes du at du og andre bør møte kritikk?