kurs kreativ undervisning

Kurs i Kreativ undervisning

Mål for kurs i kreativ undervisning

Hensikten med dette kurset er å gjøre deg bedre i stand til å øke din egen og dine elevers kreativitet.

Tidligere kursdeltakeres uttalelser

Om eget utbytte

 • En ny giv i arbeidet
 • Mer gøy å arbeide i skolen
 • Spennende kreative ting blir mer ”lovlig”
 • Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg.
 • Mer interessant å være lærer enn før.

Om elevenes utbytte

 • Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.
 • Elevene er tryggere til å prøve ut nye løsninger.
 • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.
 • Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelig.
 • Elevenes arbeid blir mer lystbetont.

Temaer i kurs i kreativ undervisning

Hva er kreativitet og hvordan utvikles den? Hva kan du gjøre for å stimulere og unngå å hemme kreativiteten?

 • Kreativitetens viktigste prinsipper
 • CPS og andre kreative metoder
 • Praktisk bruk av kreative metoder, bl.a. prosesskriving
 • Kreativitet i grupper
 • Visjoner
 • Beslutninger
 • Kreativ undervisning

Med kreativ undervisning mener vi undervisning som utvikler elevenes kreativitet. En undervisning som gjør dette, er i seg selv en kreativ handling.

Kreativitet er en egenskap alle mennesker har og som kan brukes til nytte og glede både for en selv og andre. Kreativiteten kan utvikles, den kan både økes og minskes.

 

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på:

 • forelesninger
 • kreativ oppgaveløsning individuelt og i grupper
 • egenrefleksjon
 • gruppearbeid
 • samtaler i grupper og plenum.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer

Litteratur

Kurset er basert på boka ”Kreativ undervisning”
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik.

Boka “Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning” av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Kreativitet

Vi har skrevet mye om kreativitet. Noe ligger på IPOs nettsted. Mye mer finner du via lenkene under.

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/