Kurs kreativitet

Kurs i Kreativitet

Mål for kurs i kreativtet

Dette kurset vil gjøre deg dyktigere til å:

 • Identifisere, forstå og løse problemer
 • Utvikle din egne og andres kreativitet
 • Tenke mer allsidig og fleksibelt
 • Stimulere hjernen mer og hemme den mindre
 • Bruke de mest effektive kreative metoder og teknikker

Kreativitet

Kreativitet kan defineres på flere måter:

 • Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater
 • Kreativitet er å være i en skapende prosess
 • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave
 • Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

Tidligere kursdeltakeres uttalelser:

 • Totalt sett – meget bra og interessant
 • Foreleseren var dyktig til å sette metodene inn i en større bedriftsøkonomisk sammenheng
 • Mange praktiske øvelser som illustrerte metodene godt
 • Fikk inn nye tenkemåter
 • Kurset tok oss med aktivt hele veien
 • En ny måte å jobbe på som var utrolig interessant og lærerik
 • Både innhold og form var bra
 • Formen/presentasjonen var bra. Enkelt og lettfattelig

Temar i kurs i kreativitet

Eksempler på emner som kan inngå er:

 • Den kreative tankeprosess
 • Kreative metoder og teknikker
 • CPS (Creative Problem Solving)
 • Hva som fremmer og hemmer kreativitet
 • Bruk av tankestimulerende teknikker
 • Problemanalyse
 • Idéskaping
 • Få løsningene akseptert
 • Fra ide til gjennomføring
 • Utvikle egen, gruppers og organisasjoners kreativitet

IPO har holdt kreativitetskurs for mange forskjellige grupper, bl.a. ledere, lærere, skoleungdom, studenter, reklamefolk, forskere og konsulenter. Kursenes varighet har vært fra 3-4 timer til 400 timer. (400 timers kurset er en opplæring av prosessledere i kreativitet for Norsk Institutt for Kreativitet.) Emnene som inngår vil derfor være tilpasset deltakernes behov og kursets omfang.

IPO er blant de i Norge som har arbeidet lengst med kreativitet. Vi har undervist kreativitet og ledet prosesser både i Norge og andre land.

Da enkelte av de metoder som er utviklet av IPO, ble presentert på den europeiske konferansen for kreativitet i Nederland i 1987, førte det til følgende etteromtale i konferanserapporten:
“The deliberate use of the five senses in CPS, as presented by Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, was experienced as an eye-opener

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på:

 • forelesninger
 • kreativ oppgaveløsning individuelt og i grupper
 • egenrefleksjon
 • gruppearbeid
 • samtaler i grupper og plenum.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer

Litteratur

Kursdokumentasjon

Boka “Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning” av Leif-Runar Forsth

Kreativitet

Vi har skrevet mye om kreativitet. Noe ligger på IPOs nettsted. Mye mer finner du via lenkene under.

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/