kurs kreativ prosessledelse

Kurs i kreativ prosessledelse

Mål for kurs i kreativ prosessledelse

Utvikle din og andres kreativitet

Dette kurset vil gjøre deg dyktigere til å:

 • Identifisere, forstå og løse problemer og muligheter.
 • Finne, velge og utvikle ideer og løsninger.
 • Utvikle din egen og andres kreativitet.
 • Tenke mer allsidig og fleksibelt.
 • Stimulere hjernen mer og hemme den mindre.
 • Bruke de mest effektive kreative metoder og teknikker.

Kreativiteten kan økes
Kreativiteten er en grunnleggende menneskelig egenskap som er knyttet til mange andre sider i mennesket. Forskeren Torrance har gjennomgått 308 rapporter om forsøk på å øke kreativiteten hos skoleelever og studenter. Undersøkelsen viste at forsøk på å øke kreativiteten lyktes i ca. 70% av tilfellene. Hvor vellykkede forsøkene var, var avhengig av hva slags undervisningsopplegg som ble fulgt og hva slags kreative metoder som ble brukt. Suksessprosenten varierte fra 42% til 92%. De beste resultatene ga metoden CPS – Creative Problem Solving. Denne er hovedmodellen på kurset.

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Totalt sett – meget bra og interessant.
 • Foreleseren var dyktig til å sette metodene inn i en større bedriftsøkonomisk sammenheng.
 • Mange praktiske øvelser som illustrerte metodene godt.
 • Fikk inn nye tenkemåter.
 • Kurset tok oss med aktivt hele veien.
 • En ny måte å jobbe på som var utrolig interessant og lærerik.
 • Både innhold og form var bra.
 • Formen/presentasjonen var bra. Enkelt og lettfattelig.
 • Det beste kurset jeg har deltatt på!

 

 

 

Temaer i kurs i kreativ prosessledelse

 Kurset tar for seg emner som:

 • Den kreative tankeprosess
 • Kreative metoder og teknikker som CPS (Creative Problem Solving), hjernestorm (brainstorming), gallerimetoden, idébank, kreativ dialog og flipovermetoden.
 • Hva som fremmer og hemmer kreativitet
 • Bruk av tankestimulerende teknikker
 • Problemanalyse
 • Idéskaping
 • Få løsningene akseptert
 • Fra ide til gjennomføring
 • Utvikle egen, gruppers og organisasjoners kreativitet

Endringskompetanse gir trygghet
Verden er, mer enn noen gang tidligere i historien, preget av endringer. Politiske og økonomiske endringer, en ny teknologisk og industriell revolusjon, en kunnskaps- og informasjonsrevolusjon, øket internasjonalisering og en stadig større konkurranse vil til sammen gi endringer vi ikke kan overskue.
I en slik situasjon er det absolutt nødvendig med endringskompetanse. Kreativitet er en viktig del av dette. Kreativitet er nettopp ferdigheter i å tenke nytt, se problemer og muligheter og finne ideer og løsninger.

Det viktigste du kan gjøre for å øke kreativiteten, er å gjøre mindre av det som hemmer. Det nest viktigste er å gjøre mer av det som stimulerer utviklingen av kreativiteten. Neste skritt er å bruke kreative metoder og teknikker. Dette er spesielle framgangsmåter som brukes for å få fram og/eller for å utvikle kreativiteten.

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på:

 • forelesninger
 • kreativ oppgaveløsning individuelt og i grupper
 • egenrefleksjon
 • gruppearbeid
 • samtaler i grupper og plenum.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer

Litteratur

Kursdokumentasjon

Boka “Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning” av Leif-Runar Forsth

Kreativitet

Vi har skrevet mye om kreativitet. Noe ligger på IPOs nettsted. Mye mer finner du via lenkene under.

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/