lederskapsfilosofi

Lederskapsfilosofi og Filosofi for ledere

 

 

Lederskapsfilosofi

Filosofi for ledere” tar for seg temaer fra filosofien som kan være aktuelle for ledere.

Lederskapsfilosofi” handler mer direkte om filosofi om og omkring lederskap.

Lederskap og godt lederskap

Det er mange oppfatninger av hva lederskap og godt lederskap er. Vi gjennomgår noen av de viktigste moderne oppfatninger. Vi viser også at disse oppfatninger tilsvarer det som de gamle europeiske og kinesiske filosofier mente. En filosofisk behandling av lederskap viser at det er en klar sammenheng mellom hva vi mener om lederskap og vår virkelighetsoppfatning og grunnleggende verdier.

Lederskapets hensikt og mening

For å kunne lede hensiktsmessig, må vi vite hva hensikten og målet med lederskapet er. Det er derfor viktig for vårt lederskap å ha en forståelse av hva hensikten og målet med vårt arbeide og våre organisasjoner er. Det betyr at lederskap også har med livets grunnleggende spørsmål å gjøre. For å få en forståelse av slike spørsmål, må vi tørre å spørre oss selv:

  • Hva er viktig i livet? Hvordan oppnår vi dette?
  • Hva er livets mening? Eller finnes det en mening med livet? Hvordan finner vi og virkeliggjør vi i så fall denne?
  • Hva er lykke? Hvordan kan vi bli lykkelige? Og hvordan kan alle mennesker bli lykkelige?
  • Hva er kjærlighet, vennskap, håp og tro? Hvordan virker det inn på vårt liv og vårt arbeid?
  • Hvilke konsekvenser har slike spørsmål for vårt lederskap?

På slike spørsmål finnes det ikke svar som kursledere kan servere deg. Det seminaret gir, er en mulighet til å ta deg bedre tid enn det du ofte gjør i hverdagen, til å tenke gjennom slike spørsmål og snakke med andre om dem. Dette er tradisjonelle filosofiske spørsmål. Etter en periode med mer “teknisk” pregede lederskapsteorier, har en igjen funnet ut at lederskap er noe grunnleggende og fundamentalt for mennesker.

Kurs i lederskapsfilosofi

Kurs i Etikk

 

Litteratur

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Lederskapsfilosofi

Towards a philosophy of Leadership
By Leif-Runar Forsth

Klassiske filosofer om lederskap
av Leif-Runar Forsth

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002
PDF-filen for denne:
LederskapGodtLederskapLangPDF

Koestenbaum om moderne lederskapsfilosofi
Av Leif-Runar Forsth

Kirkebys lederskapsfilosofi
Av Leif-Runar Forsth

Lederskapsfilosofi og Filosofi for ledere – En nødvendighet for godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth og Bodil NOrdvik
LederskapsfilosofiFilosofiLederePDF