kurs lederskapsfilosofi

Kurser i Lederskapsfilosofi og Filosofi for ledere

Mål for kurs i lederskapsfilosofi

Seminaret tar utgangspunkt i klassiske og moderne filosofer og deltakernes egne erfaringer og tanker. Hensikten med dette seminaret er å:

 • Gi deg en bedre forståelse av de grunnleggende spørsmål som ligger til grunn for lederskap.
 • Få en bedre forståelse av hva lederskap, og framfor alt, hva godt lederskap er.
 • Bidra til at du fungerer bedre med deg selv og i ditt forhold til andre.
 • Bidra til å gi refleksjoner og innsikt i livets grunnleggende spørsmål, noe som er nødvendig for å være en god leder. Det er kanskje også nødvendig for å være et godt medmenneske.

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Kurset var faglig dyktig lagt opp med inspirerende foredragsholdere. Oppgavene refleksterte på en del ting som jeg selv vil få bruk for som leder.
 •  Jeg synes kurset var kjempebra. Det gav meg veldig mye inspirasjon til å tenke på hvordan å utføre rollen som leder på best mulig måte.
 •  Veldig bra kurs. Særlig oppgavene med bilder var bra, utenom det vanlige.
 •  Lært mye om kommunikasjon og ledelse, og om viktigheten av å lytte til andre personer. Fått masse  nye tanker og ideer.
 •  Jeg regner med at jeg vil ha en mer konstruktiv refleksjon i fremtiden fordi jeg blir mer bevisst på målet og hensikten med den.
 •  Gode foredragsholdere. Veldig bra med variasjon. Veldig lærerikt.
 •  Måtte tenke litt annerledes enn vanlig.
 •  Fikk noen nye tips om hvordan jeg kan få med mine ansatte i ting som skal skje.

 

Temaer i kurs i lederskapsfilosofi

Kursene “Filosofi for ledere” og “Lederskapsfilosofi” er bygget opp etter de samme prinsipper og undervises på tilsvarende måter.

Filosofi for ledere” tar for seg temaer fra filosofien som kan være aktuelle for ledere.

Lederskapsfilosofi” handler mer direkte om filosofi om og omkring lederskap.

Lederskap og godt lederskap

Det er mange oppfatninger av hva lederskap og godt lederskap er. Vi gjennomgår noen av de viktigste moderne oppfatninger. Vi viser også at disse oppfatninger tilsvarer det som de gamle europeiske og kinesiske filosofier mente. En filosofisk behandling av lederskap viser at det er en klar sammenheng mellom hva vi mener om lederskap og vår virkelighetsoppfatning og grunnleggende verdier.

Lederskapets hensikt og mening

For å kunne lede hensiktsmessig, må vi vite hva hensikten og målet med lederskapet er. Det er derfor viktig for vårt lederskap å ha en forståelse av hva hensikten og målet med vårt arbeide og våre organisasjoner er. Det betyr at lederskap også har med livets grunnleggende spørsmål å gjøre. For å få en forståelse av slike spørsmål, må vi tørre å spørre oss selv:

 • Hva er viktig i livet? Hvordan oppnår vi dette?
 • Hva er livets mening? Eller finnes det en mening med livet? Hvordan finner vi og virkeliggjør vi i så fall denne?
 • Hva er lykke? Hvordan kan vi bli lykkelige? Og hvordan kan alle mennesker bli lykkelige?
 • Hva er kjærlighet, vennskap, håp og tro? Hvordan virker det inn på vårt liv og vårt arbeid?
 • Hvilke konsekvenser har slike spørsmål for vårt lederskap?

På slike spørsmål finnes det ikke svar som kursledere kan servere deg. Det seminaret gir, er en mulighet til å ta deg bedre tid enn det du ofte gjør i hverdagen, til å tenke gjennom slike spørsmål og snakke med andre om dem. Dette er tradisjonelle filosofiske spørsmål. Etter en periode med mer “teknisk” pregede lederskapsteorier, har en igjen funnet ut at lederskap er noe grunnleggende og fundamentalt for mennesker.

Undervisningsmetoder

Seminaret er basert på egenrefleksjon og samtaler.

Du trenger ikke åpne deg mer enn det du ønsker. Vil du dele dine tanker, er det fint. Vil du bare sitte og lytte til det andre sier, er det også fint. Det viktigste er at du åpner opp for dine egne refleksjoner, tanker og følelser.

Vi bruker forskjellige dialog- og refleksjonsmetoder som passer godt for denne typen spørsmål.

Litteratur

Via menyvalget “Litteratur” finner du mye stoff om lederskapsfilosofi og filosofi for ledere. Her er noe av dette:

 

Filosofi for ledere

Filosofi i moderne lederskapsteori
Av Leif-Runar Forsth

Sannhet hos Donald Davidson
av Leif-Runar Forsth

 

Lederskapsfilosofi

Towards a philosophy of Leadership
By Leif-Runar Forsth

Klassiske filosofer om lederskap
av Leif-Runar Forsth

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002

Koestenbaum om moderne lederskapsfilosofi
Av Leif-Runar Forsth

Kirkebys lederskapsfilosofi
Av Leif-Runar Forsth