Kurs lederetikk

Kurs i Lederetikk

Mål for kurs i lederetikk

En god etikk i en organisasjon, basert på de ansattes verdier, fører til:

 • Høyere motivasjon
 • Høyere effektivitet
 • Mindre sykdom
 • Bedre lønnsomhet
 • Bedre trivsel
 • Bedre samarbeid
 • Felles mål og verdier

Kurset Lederetikk vil:

 • Gi deg en forståelse av hva verdiledelse er og hvordan du verdileder i praksis.
 •  Bidra til at du kan bruke etikk som virkemiddel i ledelse.
 • Gi deg en bedre forståelse av hva etikk er og hvordan den virker inn på deg og ditt arbeid som leder.
 • Gi deg framgangsmåter for å utvikle din egen lederetikk tilpasset deg selv og din arbeidssituasjon.

Tidligere deltakeres uttalelser:

 • Veldig bra opplegg.
 • Mange nye impulser og vinklinger.
 • Åpnet øynene for helt fundamentale forutsetninger/nødvendigheter for å lykkes på sikt.
 • Går dypt inn i emnet.
 • Kurset var meget bra (topp).
 • Lærerikt.
 • Ærlig kurs.
 • Fokus på hvor viktig verdinormer er.
 • Fin oppdeling mellom forelesning og oppgaver.
 • Mulighet for hver enkelt til å bidra.
 • Bra innhold.
 • Meget dyktige kursledere. Klar framstilling.
 • Dyktige kursledere formidlet kunnskapene og nye tanker på en lettfattelig måte.
 • Dette er sannsynligvis det viktigste kurset du kan gå på.

Temaer i kurs i lederetikk

Temaene tilpasses oppdragsgivers behov og ønsker. De viktigste temaene hentes fra kursene:

etter hva det er behov for.

Lederetikk
er den områdespesifikke etikken for fagområdet ledelse.

Etikk for ledere
er alle de sider av etikken som kan være aktuelle for ledere. Dette inkluderer organisasjonsetikk og den etikken som gjelder mellom mennesker i og utenfor organisasjoner.

Kurser i etikk

Kursene

 • Verdiledelse
 • Lederetikk
 • Etikk for ledere
 • Etikk i arbeidslivet
 • Organisasjonsetikk
 • er bygget opp etter samme mal.

Alle kursene tilpasset oppdragsgivers behov.

Ofte gjennomføres en spørreundersøkelse og/eller intervju før et bedriftsinternt kurs tilpasses.

Undervisningsmetoder

Kursene baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Praktiske eksempler og “cases” er kjernen i kurset

Litteratur

IPOs medarbeidere er spesialister på etikk for ledere og har skrevet mye om dette. Du får tilgang til en del av dette via menyvalget “Litteratur”.

Viktige artikler på IPOs nettsted om etikk for ledere er:

Lederetikk

Lederetikk – En undersøkelse
av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Styreetikk
av Leif-Runar Forsth

Etikk for ledere

Etikk og lederskap
av Leif-Runar Forsth

Etikk for ledere:
Bakgrunn for og forslag til innhold og form på tiltak for å utvikle lederes etikk av Leif-Runar Forsth

Et Rotary program for etisk bevisstgjøring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
Et selvinstruerende opplegg for Rotarymøter om lederetikk og/eller yrkesetikk

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth