kurs etikk for ledere

Kurs i Etikk for ledere

Mål for kurs i etikk for ledere

Effektivitet, trivsel og lønnsomhet
Verdiledelse basert på en god etikk fører til:

– Høyere motivasjon
– Høyere effektivitet
– Mindre sykdom
– Bedre lønnsomhet
–  Bedre trivsel
– Bedre samarbeid
– Felles mål og verdier

Kurset Etikk for ledere vil:

 • Gi deg en forståelse av hva verdiledelse er og hvordan du verdileder i praksis.
 •  Bidra til at du kan bruke etikk som virkemiddel i ledelse, samarbeid, beslutninger, organisasjonsutvikling, visjonsutvikling, strategi, valg av mål og gjennomføring av planer.
 • Vise hvordan du kan samkjøre medarbeiderne med visjoner og verdier.
 • Gi deg en bedre forståelse av hva etikk er og hvordan den virker inn på deg og ditt arbeid som leder.
 • Gi deg framgangsmåter for å utvikle din egen lederetikk tilpasset deg selv og din arbeidssituasjon.
 • Beskrive hvordan etikken kan ha innflytelse på organisasjonen internt og i forhold til andre.

Tidligere kursdeltakeres uttalelser:

 • Veldig bra opplegg.
 • Mange nye impulser og vinklinger.
 • Åpnet øynene for helt fundamentale forutsetninger/nødvendigheter for å lykkes på sikt.
 • Går dypt inn i emnet.
 • Kurset var meget bra (topp).
 • Lærerikt.
 • Ærlig kurs.
 • Fokus på hvor viktig verdinormer er.
 • Fin oppdeling mellom forelesning og oppgaver.
 • Mulighet for hver enkelt til å bidra.
 • Bra innhold.
 • Meget dyktige kursledere. Klar framstilling.
 • Dyktige kursledere formidlet kunnskapene og nye tanker på en lettfattelig måte.
 • Dette er sannsynligvis det viktigste kurset du kan gå på.

Temaer i kurs i etikk for ledere

Kursets tar opp følgende temaer:

 • Etikk – moral – normer
 • Lederetikk som profesjonsetikk
 • Organisasjonen som del av et system
 • Etikkens nødvendighet
 • Verdigrunnlag som hjelpemiddel
 • Organisasjonsetikken
 • Etikkens grunnlag
 • Etiske valg
 • Etiske retningslinjer for ledere
 • Min personlige lederetikk
 • Etikk og strategi
 • Verdiledelse

Lederetikk er den områdespesifikke etikken for fagområdet ledelse.

Etikk for ledere er alle de sider av etikken som kan være aktuelle for ledere. Dette inkluderer organisasjonsetikk og den etikken som gjelder mellom mennesker i og utenfor organisasjoner.

Temaene i kurset etikk for ledere tilpasses den aktuelle situasjon og omfanget av kurset.

Eksempler på temaer i kurs i etikk for ledere er gitt over.

end

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Praktiske eksempler og “cases” er kjernen i kurset

Litteratur

IPOs medarbeidere er spesialister på etikk for ledere og har skrevet mye om dette. Du får tilgang til en del av dette via menyvalget “Litteratur”.

Viktige artikler på IPOs nettsted om etikk for ledere er:

Etikk for ledere

Etikk og lederskap
av Leif-Runar Forsth

Etikk for ledere:
Bakgrunn for og forslag til innhold og form på tiltak for å utvikle lederes etikk av Leif-Runar Forsth

Et Rotary program for etisk bevisstgjøring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
Et selvinstruerende opplegg for Rotarymøter om lederetikk og/eller yrkesetikk

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

 

Lederetikk

Lederetikk – En undersøkelse
av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Styreetikk
av Leif-Runar Forsth

 

Etikk i arbeidslivet

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Felles menneskelige verdier
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Felles menneskelige verdier