hurtiglesing

Hurtiglesing

Hurtiglesing

Vårt tilbud er kurs for å forbedre leseferdighetene.

Vi holder for det meste organisasjonsinterne kurs for privat og offentlig arbeidsliv. Vi har også holdt kurs for skolelever og studenter og spesialkurs for lærere.h

Da våre medarbeidere har skrevet læreboka:

Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

kan vi tilpasse kursene til deltakerne og det de leser.

Vi har laget en egen hjemmeside:
www.hurtiglesing.no

Denne er basert på læreboka og kursene.

Du kan lære det meste fra denne hjemmmesiden.

Kurs i hurtiglesing

Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

Eksempler på temaer som ofte inngår i kursene, er:

 • Leseteknikk: Øyebevegelse – lesesynsfeltet – lesetempo – ord som bilder
 • Få vekk vanlige lesefeil
 • Hurtiglesing (lese mer enn 500 ord/minutt)
 • Superlesing (lese mer enn 2.000 ord/minutt)
 • Fotolesing (få oversikt over mer enn 20.000 ord/minutt)
 • Skumming
 • Skanning
 • Reflekterende lesing
 • Lesestrategi for bøker, aviser, tidsskrifter og brev
 • Forhold som påvirker konsentrasjon, oppfatning, forståelse og hukommelse
 • Øvingsoppgaver
 • Treningsprogram for å øve opp dine praktiske leseferdigheter.

4 ukers treningsprogram

Litteratur

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Leseteknikk

(inkludert Hurtiglesing, Superlesin
For dette har vi laget en egen hjemmeside:
www.hurtiglesing.no

Hurtiglesing
En kort artikkel om det viktigste.
av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth