kurs hurtiglesing

Kurs i Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

Mål for kurs i hurtiglesing

Du vil etter kurset:

 • Ha lettere for å holde deg informert.
 • Lære fortere og bedre.
 • Få mer tid til overs til å lese andre ting du ønsker.
 • Få frigitt mer tid til å gjøre andre ting.

Dette kurset vil gi deg større kunnskaper og ferdigheter i lesing slik at du kan få enda større utbytte av din lesing, enten du leser for din egen interesse, underholdning og glede, eller når du leser ut fra nødvendighet.

Målene med kurset er å:

 • Gi deg bedre kunnskaper om lesing og hvordan du kan utvikle din leseferdighet.
 • Gjøre deg dyktigere til å lese. Det betyr blant annet at du blir flinkere til å tilpasse din leseform og leseteknikk til det du leser og hensikten med din lesing.
 • Bidra til at du kan lese mer konsentrert og oppfatte og huske mer av det du leser.
 • Øve opp din lesehastighet slik at du kan lese hurtigere når du ønsker det.

Uttalelser fra tidligere kursdeltakere

“Jeg føler at jeg har blitt mye bedre til å lese.”

“Jeg leser med større fart og ca. samme nøyaktighet som før.”

“Nå kan jeg lese en tekst fort og få med det meste.”

“Før trodde jeg at jeg måtte lese mye saktere for å få med meg innholdet i teksten, men det har vist seg at jeg kan øke lesetempoet uten at jeg går glipp av noe.”

“Jeg har økt den vanlige lesehastigheten. Jeg har lært meg å skumlese, repetere fort, og å lese aviser.”

“Det er morsomt å lese fortere.”

“Jeg vil på det varmeste anbefale et slikt kurs for andre.”

“Det virker! Ingen tvil.”

Temaer i kurs i hurtiglesing

 • Leseteknikk: Øyebevegelse – lesesynsfeltet – lesetempo – ord som bilder
 • Få vekk vanlige lesefeil
 • Hurtiglesing (lese mer enn 500 ord/minutt)
 • Superlesing (lese mer enn 2.000 ord/minutt)
 • Fotolesing (få oversikt over mer enn 20.000 ord/minutt)
 • Skumming
 • Skanning
 • Reflekterende lesing
 • Lesestrategi for bøker, aviser, tidsskrifter og brev
 • Forhold som påvirker konsentrasjon, oppfatning, forståelse og hukommelse
 • Øvingsoppgaver
 • Treningsprogram for å øve opp dine praktiske leseferdigheter.

4 ukers treningsprogram

Med kurset følger et treningsprogram med forskjellige øvelser som gjøres 15 – 30 minutter hver dag. Deler av treningen kan kombineres med litteratur som du leser til vanlig.

Undervisningsmetoder

 • Korte forelesninger forklarer teorien og øvelsene
 • Praktiske øvelser for bedre lesing
 • Test av dine leseferdigheter før og etter trening

Alle kan bli bedre til å lese

Erfaring viser at alle kan øke lesehastigheten betraktelig. Deltakere ved våre kurs har femdoblet lesehastigheten i løpet av 4 uker. Samtidig har oppfatningen vært like god eller bedre. Tester viser at opplæringen har gitt varige forbedringer av leseferdighetene.

Kursmateriell

Boka “Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing”
av Terje Kato Stangeland  og Leif-Runar Forsth

Lær på nett

Se vår spesialhjemmeside:

www.hurtiglesing.no

Denne inneholder et eget treningsopplegg for å bli bedre til å lese, kursplaner og Powerpoint-foiler hvis du slev vil holde kurs. Den er basert på kurset og læreboka kurset bygger på (se nederst på denne side).