strategiutvikling

Strategiutvikling

Strategiutvikling

Vår spesialitet innen strategiutvikling er å kombinere strategimetoder og prosesser med kreative metoder og prosesser.

Vi bistår med strategiutvikling for hele organisasjoner og for delstrategier på spesielle områder.

Se også siden:

Prosessledelse

Kurs i strategi

Litteratur

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur om strategiutvikling:

Strategi – En innføring
av Leif-Runar Forsth
PDF-filen for denne:
StrategiPDF

En modell for strategisk prosess og strategiutforming
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
En modell for strategisk prosess

Mya annet av litteraturen på IPOs nettsted er også relevant i forbindelse med strategi og strategiutvikling, for eksempel:

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth
PDF-filen for denne:
VerdiledelsePDF

Endringsledelse
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Endringsledelse