kurs endringsledelse

Kurs i Endringsledelse

Mål for kurs i endringsledelse

 • Få en personlig og organisatorisk basis for å mestere endring.
 • Kunne identifisere, forstå og møte problemer og muligheter.
 • Kunne utvikle din egen og andres kreativitet.

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Jeg har hatt stor glede av kurset
 • Utbyttet overgår forventningene
 • Meget fin veksling mellom teori og øvelser
 • Kurset var basert på et tema som var viktig for oss
 • Inspirerende – alle er med
 • Meget kunnskapsrike kursledere
 • En ny måte å jobbe på som var utrolig interessant og lærerik
 • Innholdet var interessant, inspirerte til videre arbeid og utvikling
 • Jeg er bedre rustet til å gå på oppgaver i jobb og privat sammenheng
 • Kurset ble for meg det jeg hadde håpet på

Temar i kurs i endringsledelse

Innholdet i kurset et tilpasset deltakerne og kursets omfang. Viktig temaer for å mestre endring er:

 • Endringsprosesser i organisasjoner.
 • Støtte for endring.
 • Former for motstand mot endring.
 • Planlegging og gjennomføring av endring.
 • Utvikling av kreativitet i individ, gruppe og organisasjon.
 • Kreative metoder og teknikker.
 • Problemanalyse – Ideskaping – Fra ide til gjennomføring
 • Visjoner og visualisering.
 • Verdier, etikk og holdninger.

Endringskompetanse er nødvendig

Verden er preget av endringer. Politiske og økonomiske endringer, en ny teknologisk og industriell revolusjon, en kunnskaps- og informasjonsrevolusjon, øket internasjonalisering og en stadig større konkurranse vil til sammen gi endringer vi ikke kan overskue. I en slik situasjon er det absolutt nødvendig med endringskompetanse.

IPO er spesialister på mestring av endring. Flere av våre kurs, vår organisasjonsutvikling og våre konsultasjonsprosesser er knyttet til endring.

 

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Praktiske eksempler og “cases” er kjernen i kurset.

Litteratur

Mye av litteraturen du finner via menyvalget “Litteratur” er relevant for endring.

Spesielt viktig er:

Endringsledelse
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Endringsledelse

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth