kurs strategi

Kurs i Strategi

Mål for kurs i strategi

Formålet med seminaret er å:

 • Gi en forståelse av hva strategi er.
 • Trene deg i strategisk tenking.
 • Vise deg framgangsmåter for å tenke og handle helhetlig for å nå organisasjonens og de øvrige interessenters mål.
 • La deg oppleve hvordan du kan utvikle strategier for deg selv og organisasjoner.
 • Vise deg hvordan du kan bruke denne forståelsen i praksis til å bidra til bedre samarbeid mot felles mål og verdier.

Dessverre viser virkeligheten at de fleste strategiske planer ikke virker og at de fleste visjoner bare er ord på papir. Målet med kurset er at dette ikke skal gjelde deg og de du er leder for.

Temar i kurs i strategi

 • Forklaring av begrepene
 • Disse faktorenes betydning i en organisasjon
 • Hvordan arbeide med dem i en organisasjon
 • Forståelser av strategi som: Virkelighetsoppfatning – Perspektiv – Tenkemåte – Planlegging – Posisjonering – Handling.
 • Strategisk analyse som: PEST – SWOT – 7-S.
 • De strategiske hovedhindringer: Usikkerhet – Friksjon – Mangel på fleksibilitet – Mangel på størrelse og styrke.
 • Strategiens deler som: Strategiens trinn (se under) – Kvalitet – Lagmoral – Laginnsats – Motivasjon – Lojalitet – Kreativitet.
 • Fra strategisk plan til strategisk handling.
 • Trinnene i en strategisk prosess: Forretningsidé – Visjon – Overordnede mål – Operative mål – Delmål – Verdier og etikk – Planer – Handlinger.
 • Sammenheng og samvirke mellom strategi, visjoner og organisasjonskultur.

 

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Praktiske eksempler og “cases” er kjernen i kurset

Strategi

Det er mange oppfatninger av hva strategi er og ingen utbredt enighet. I dette kurset forstår vi strategi omtrent som dette:

Strategi er et overordnet mønster eller plan som integrerer organisasjonens verdier, politikk, mål og handlinger til en sammenhengende og samkjørt helhetlig innsats.

Du finner noen nyttige artikler om strategi på IPOs nettsted. Kursene er basert på tankegangen i disse.

Strategi – En innføring
av Leif-Runar Forsth

En modell for strategisk prosess og strategiutforming
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
En modell for strategisk prosess