lederetikk

Lederetikk og etikk for ledere

Lederetikk og etikk for ledere

 Med lederetikk mener vi områdeetikken for ledelse og lederskap.

Med etikk for ledere mener vi all etikk som kan være relevant for en leder i stillingen som og utøvelsen av ledelse.

Kurs i lederetikk og etikk for ledere

Litteratur om leeretikk og etikk for ledere

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Etikk for ledere

Etikk og lederskap
av Leif-Runar Forsth

Etikk for ledere:
Bakgrunn for og forslag til innhold og form på tiltak for å utvikle lederes etikk
av Leif-Runar Forsth

Et Rotary program for etisk bevisstgjøring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
Et selvinstruerende opplegg for Rotarymøter om lederetikk og/eller yrkesetikk
PDF-filen for denne:
RotaryLederetikkPDF

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Lederetikk

Lederetikk – En undersøkelse
av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Styreetikk
av Leif-Runar Forsth

Lederetikk som profesjonsetikk
av Leif-Runar Forsth
LederetikkProfesjonsetikkPDF

Lederskap og lederetikk
av Leif-Runar Forsth
LederskapLederetikkPDF