filosofi

Filosofi

Filosofi

Vi arbeider med filosofi i forbindelse med:

  • Etikk
  • Ledelse og lederskap
  • Organisasjonsutvikling
  • Utvikling av mennesker

Vi har også filosofisk veiledning / coaching) for ledere.

Kurs i filosofi

Vår virksomhet er basert på en filosofisk grunnmur og et filosofisk grunnsyn. En filosofisk tilnærming ligger til grunn for mange av våre kurs.

Direkte kurs i filosofi har vi imidlertid bare for ledere.

Etikk kursene våre er selvsagt også filosofi.

Kurs i Etikk

Kurs i filosofi

Litteratur om filosofi

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Creative Methods in Philosophical Practice
av Leif-Runar Forsth and Bodil Nordvik

Framtidas demokrati – Noen tanker
av Leif-Runar Forsth

Omnes interpretasjonen
av måleproblemet i kvantemekanikken av Leif-Runar Forsth

Den moderne fysikks erkjennelser – et tankegrunnlag for framtiden
av Leif-Runar Forsth

I tillegg er det mange artikler om etikk og om filosofi for ledere på siden:

Litteratur

Siden:

Gode råd

gir deg mangemuligheter til filosofisk refleksjon.