Etikk

Etikk

Etikk

Vi arbeider først om fremst med etikk i organisasjoner og etikk for ledere.

Vi gjør undersøkelser av etikken i organisasjoner. Vi bidrar også med utviklingen av etikken i organisasjoner.

Kurs i etikk

Litteratur om etikk

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Filosofer om Etikk – sitater

Felles menneskelige verdier
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Felles menneskelige verdier

Moralloven inne i mennesket
Av Leif-Runar Forsth Filosofi mellomfag, Universitetet i Oslo, 2000
PDF-filen for en utvidet utgave av denne:
MorallovMennesketLangPDF

Moral hos dyr – eller: Menneskets evolusjonære moral av Leif-Runar Forsth

Moralen basert på rasjonalitet (fornuft) – eller: Moralen som en avtale
av Leif-Runar Forsth

 

Etikk i arbeidslivet

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Felles menneskelige verdier
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen med denne:
Felles menneskelige verdier

Verdiregnskap – En kort innføring
av Leif-Runar Forsth

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
av Leif-Runar Forsth

Etikk i arbeidslivet
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Programforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Etikk i kommuner
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for banker
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for næringlivet
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for kommuner
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995