kreativ undervisning

Kreativ undervisning

Kreativ undervisning

Kreativ undervisning er undervisning som fremmer elevenes kreativitet.

Vi har skrevet en egen bok om dette:

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

 

Kurs i kreativ undervisning

Resultater av kreativ undervisning

Resultater for elevene

Lærere har fortalt om følgende resultater for elevene:

  • Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.
  • Elevene er tryggere til å prøve ut egne løsninger.
  • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.
  • Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelige.
  • Elevenes arbeid blir mer lystbetont.

Resultater for lærerne

Lærere har fortalt om følgende resultater for dem selv:

  • En ny giv i arbeidet.
  • Mer gøy å arbeide i skolen.
  • Spennende kreative ting blir mer “lovlige”.
  • Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg.
  • Mer interessant å være lærer enn før.

Litteratur

På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur om kreativitet:

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
PDF-filen for en mer omfattende utgave av denne:
KreativitetInnforingPDF

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/

Creative Methods in Philosophical Practice