organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Det meste av det vi tilbyr kan være relevant for utvikling av organisasjoner.

Vi er spesialister på involverende og kreative prosesser.

Vi utfører også analyser av organisasjoner ved hjelp av spørreundersøkelser og intervjuer.

Etisk regnskap / Verdiregnskap er en av metodene vi har brukt.

En måte å evaluere organisasjonsutvikling er beskrevet i:

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth

Kurs i organisasjonsutvikling

De fleste av IPOs kurs er relevante for organisasjonsutvikling.

Eksempler er:

Litteratur

Det meste av litteraturen på IPOs nettsted er relevant for organisasjonsutvikling. På IPOs nettside ligger, blant annet, følgende litteratur:

Moderne organisasjonsformer
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Moderne organisasjonsformer

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland,
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Humanagements undersøkelsesmetoder
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Humanagements undersøkelsesmetoder

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth
PDF-filen for denne:
VerdiledelsePDF

Endringsledelse
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Endringsledelse