ledelse lederskap

Ledelse og lederskap

Ledelse lederskap

ledelse lederskap er to begreper som ofte brukes om hverandre.

Med ledelse mener vi alt en leder gjør under utøvelsen av ledelse.

Med lederskap mener vi kunnskapene om ledelse eller den overordnede forståelsen av ledelse. Lederskap inkluderer derfor valg av former for ledelse, og veksling og utføringen av disse.

Det meste av det som ligger på IPOs nettsted er aktuelt for ledere og andre som er interessert i ledelse og lederskap.

Kurs i ledelse lederskap

De fleste av IPOs kurs er om temaer som er aktuelle innen ledelse lederskap. Noen spesielle kurs er:

Litteratur

Det meste al litteraturen på IPOs nettsted er aktuell for ledelse og lederskap. På nettsiden ligger, blant annet, følgende litteratur om ledelse lederskap:

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002
PDF-filen for denne:
LederskapGodtLederskapLangPDF

En noe kortere versjon av denne:
LederskapGodtLederskapPDF

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth
PDF-filen for denne:
VerdiledelsePDF

Endringsledelse
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Endringsledelse

Hvorfor trenger vi eldre ledere?
av Terje Kato Stangeland Innlegg i Aftenposten 11. november 1999

Begrepene lede, leder, ledelse og lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskap i dagligspråket
Av Leif-Runar Forsth

33 definisjoner av lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskapets dimensjoner – Eller Uenighetene om hva lederskap er
Av Leif-Runar Forsth

Vinnerlaget
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Kvalitetssamfunnet
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Framtidsvisjon
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Artikkelen er basert en artikkel i Folkevett

Fysikk og moderne lederskap
av Leif-Runar Forsth