Kurs møteledelse

Kurs i Møteledelse

Mål for kurs i møteledelse

 • Kunne lede møter.
 • Kjenne til og ha praktisert forskjellige former for møteledelse. 
 • Vite forskjellen på forskjellige møteinnlegg som: Innlegg, replikk, saksopplysning, til dagsorden og til forretningsorden.
 • Kjenne til innleggstypenes prioritet.
 • Kunne bruke dagsorden og forretningsorden som hjelpemidler.

Tidligere kursdeltakeres uttalelser

 • Mange ting å lære
 • Utrolig at det er mulig å gå gjennom alt dette på en dag
 • Kursleder var bra og det var også opplegget

Temar i kurs i møteledelse

Temaer i kurset tilpasses behovene og deltakerne. I de flest kurs i møteledelse inngår:

 • Møtelederens roller og hvordan de praktiseres
 • Møtetyper
 • Møtenes hensikt
 • Tilpasning av møteledelsen til møtets type og deltakerne.
 • Møtets verdier
 • Dagsorden
 • Forretningsorden
 • Kommunikasjon i møter.
 • Andre tema: Etter deltakernes behov og forutsetninger og kurset lengde.

 Kurset i møteledelse kan også gå inn i mer omfattende kurs i ledelse.

Undervisningsmetoder

 • Korte foredrag.
 • Praktisering av møteledelse i grupper og plenum.
 • Egen refleksjon.
 • Erfaringsutveksling og diskusjoner i (grupper og i plenum) om temaer innen møteledelse.

Deltakerne må selv velge ut hva som kan brukes i egne møter: Dette ut fra egne og andres erfaringer fra tidligere og på kurset, egne refleksjoner, diskusjonene og forelesninger og andre innspill fra kurslederne.

Vår hensikt er ikke å si hvordan alt skal være. Vi setter opp muligheter, som deltakerne så får vurdere ut fra egne erfaringer. De må selv velge hva de kan praktiserer i framtidige møter og hvordan.

Litteratur

Samtidig som deltakerne praktiserer forskjellige former for møteledelse, diskuterer de temaer som er relevant for møteledelse. Eksempler på slike oppgaver:

Disse rådene er ganske konkrete. Men du må tenke gjennom hvilke av dem du synes er fornuftige og hvilke du vil følge.

Her er et konkret råd: