kurs medarbeidersamtaler

Kurs i medarbeidersamtaler

Mål for kurs i medarbeidersamtaler

 • Forstå hva medarbeidersamtaler er
 • Kunne planlegge, gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler
 • Kunne bruke medarbeidersamtaler til å utvikle medarbeidere, forholdet mellom medarbeidere og til bedriftens beste

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Klar og grei gjennomgang for hva medarbeidersamtaler er og hvordan disse bør gjennomføres
 • Opplegg og presentasjon var bra
 • Rollespill-opplegget var godt og nyttig
 • Mange gode tips
 • Fint med aktiv deltagelse
 • Systematisk gjennomgang
 • God systematikk som gir en god innføring i de sentrale problemstillinger og formål i fbm. medarbeidersamtaler
 • Realistisk ambisjonsnivå mht. hva som kan oppnås gjennom medarbeidersamtaler
 • Meget godt gjennomført

Temar i kurs i medarbeidersamtaler

 • Hvorfor medarbeidersamtaler
 • Dagsorden i medarbeidersamtaler
 • Forberedelsen til en medarbeidersamtale
 • Gjennomføringen av en medarbeidersamtale
 • Oppfølging av medarbeidersamtaler
 • Innføring og bruk av medarbeidersamtaler
 • Flere råd og tips.

I mer omfattende kurs i medarbeidersamtaler tar vi også med oppgaver fra vårt kurs i kommunikasjon.

Medarbeidersamtaler er ikke noe mystisk eller eksotisk, men ganske enkelt en samtale mellom to som arbeider sammen. Vanligvis en medarbeider og hans/hennes leder. Vi snakker sammen i en medarbeidersamtale på samme måte som ellers. For å få best mulig utbytte av medarbeidersamtalene, må vi tilpasse dem til organisasjonen og de menneskene som deltar i samtalene. Medarbeidersamtalene må inngå som en integrert del av det som ellers skjer i organisasjonen.

For bedriftsinterne kurs er kursets innhold tilpasset den type medarbeidersamtaler som brukes og hvordan disse inngår i det øvrige som foregår i bedriften.

IPO kan også hjelpe til å finne ut hva slags medarbeidersamtaler som passer i Deres organisasjon

Undervisningsmetoder

Kurset bruker følgende undervisningsmetoder:

 • Forelesninger som gir den nødvendige teorien og en del praktiske råd og tips.
 • Individuelle arbeidsoppgaver, blant annet forberedelse til en medarbeidersamtale.
 • Praktisk øving i form av forkortede medarbeidersamtaler.
 • Gruppesamtaler og diskusjoner ut fra det som gjennomgås i forelesningene,
 • erfaringene fra det individuelle arbeidet og øvingssamtalene m.m.
 • Spørsmål, meningsutvekslinger og diskusjoner i plenum.

Kursdokumentasjon

Kurset er basert på boka Medarbeidersamtaler av Leif-Runar Forsth. Boka er utviklet fra våre tidligere kurs.

Medarbeidersamtaler (Kort artikkel)
av Leif-Runar Forsth

Medarbeidersamtaler
av Leif-Runar Forsth
Aquarius Forlag, 1994
Hele boka ligger på hjemmesiden:
https://medarbeidersamtaler.wordpress.com/