kurs i ledelse og lederskap

Kurs i ledelse og lederskap

Mål for kurs i lederskap

  • Gi deg en forståelse av hva ledelse er og hvordan du leder i praksis.
  • Vise hvordan du kan samkjøre medarbeiderne med visjoner, verdier, mål og felles “spilleregler”.
  • Gi deg en bedre forståelse av samspillet mellom mennesker.
  • Gi deg framgangsmåter for å utvikle deg selv som leder.

Tidligere deltakeres uttalelser

  • En overbevisende faglig tyngde innen fag/metoder som kreativitet, gruppeprosesser og ledelse
  • Jeg har fått bekreftet at det å behandle mennesker i organisasjonen er en av de viktigste oppgaver til en leder. Det må man like, være villig til å lære av og utvikle videre – ellers så blir det umulig å lykkes i rollen
  • Jeg er blitt bedre til å lytte. Mer åpen for andres meninger. Mer nysgjerrig på andres meninger. Fokuserer mer på å gi tilbakemeldinger og på å diskutere forventninger.
  • Jeg er svært fornøyd med dette kurset!!! Det har overgått alle mine forventninger, og Bodil og Leif Runar er utrolig flotte mennesker som formidler et budskap som jeg anser som svært viktig, både i samfunnet og på en arbeidsplass. Jeg vil faktisk påstå at BI gjennom Leif Runar og Bodil har endret mitt liv. Det har for meg vært en vekkelse, og jeg vil aldri glemme de to som ga meg så mye!!
  • Kunnskapsrike JA, men flotte mennesker som byr på seg selv. De har gitt meg selvtillit og lært meg om livet både på og utenfor arbeidsplassen.

Temar i kurs i lederskap

Kursets temaer er integrert i hverandre. Mange av temaene tas opp i forskjellige deler av kurset . F.eks. vil du trene på møteledelse, kommunikasjon og samarbeid gjennom hele kurset.

Ledelse: Hva – hvordan og hvorfor
Lederskapets krav – Dynamisk ledelse – Verdiledelse – Møteledelse – Jeg som leder.

Møteledelse
Møtetyper – Møtets hensikt og mål – Lede møter – Dagsorden – Forretningsorden – Råd for god møteledelse.

Fra mål til handling
Visjoner – Målsetting – Fra mål til handling – Planlegging – Oppfølging.

Samarbeid
Motivasjon – Felles mål og verdier – Samhandling – Fellesskap – Hjelpe hverandre – Kulturelle forskjeller – Det meste av de øvrige temaene på kurset.

Kommunikasjon
Viktig i kommunikasjon – Lytte til andre – Gi og motta tilbakemeldinger – Tale til andre – Ros – Vårt syn på andre mennesker.

Kreativitet
Kreativitet: Hva, hvorfor og hvordan – Viktigste prinsipper – Stimulerende og hemmende miljøer – Metoder og teknikker (Brainstorming, CPS, Idebank, Gallerimetoden, Kreativ dialog m.m.).

Forhandlinger
Mål – Vinne/vinne resultater – Hva kan vi og de tilby? Hva ønsker vi og de? Forhandlingsstrategi og metoder.

Vårt Grunnkurs i Ledelse er beregnet for de som skal inn i lederskap og ledere som vil ha en grunnleggende opplæring.


Våre kurs i Ledelse og Lederskap tilpasses mer etter de aktuelle behovene og de erfaringsmessige og teoretiske forutsetninger deltakerne har. De kan derfor også inneholde stoff fra grunnkurset eller mer videregående varianter av dette. Vi har arbeidet mye med toppledere, individuelt og/eller som ledergruppe.

 

Undervisningsmetoder

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og “cases” er kjernen i kurset.

Ledelse og lederskap

Med ledelse mener vi alt en leder gjør under utøvelsen av ledelse.

Med lederskap mener vi kunnskapene om ledelse eller den overordnede forståelsen av ledelse. Lederskap inkluderer derfor valg av former for ledelse, og veksling og utføringen av disse.

Ledelse er en prosess
En vanlig definisjon av ledelse er å oppnå resultater via andre. En annen er å motivere og kontrollere andres aktiviteter til felles innsats for å nå organisasjonens mål. Lederens oppgave er derfor å få til prosesser som gjør at medarbeiderne løser oppgavene på en god måte.

Alle utøver lederskap

Ledelsesprosessen er en samling av alle de prosesser som samspillet mellom mennesker består av. Alle som påvirker andre til innsats for organisasjonens mål, utøver lederskap.
Kurset er derfor nyttig for alle som ønsker å øke sin kompetanse som leder. Du kan allerede sitte i en lederstilling, du vil forberede deg til det, eller du vil lære mer om hvordan du påvirker andre og deres innsats.

Ledelse krever kunnskaper og ferdigheter

For å kunne lede på en god måte, trenger du kunnskaper og ferdigheter. Ledelse er så omfattende og sammensatt at det vanskelig kan beskrives ved hjelp av enkle teorier. Det viktigste kan du ikke lære på et kurs eller av bøker, men via dine egne og andres erfaringer. Men et kurs kan lære deg noe, bl.a. hvordan du går fram for å lære av dine egne erfaringer, og framfor alt, av dine medarbeidere.

Litteratur

IPOs nettsted inneholder mye litteratur om ledelse og lederskap. Det meste av det du finner med menyvalget “Litteratur” er relevant for lederskap.

Viktige eksempler på nettstedets litteratur om lederskap er:

 

Ledelse og Lederskap

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth

Endringsledelse
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Endringsledelse

Hvorfor trenger vi eldre ledere?
av Terje Kato Stangeland Innlegg i Aftenposten 11. november 1999

Begrepene lede, leder, ledelse og lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskap i dagligspråket
Av Leif-Runar Forsth

33 definisjoner av lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskapets dimensjoner – Eller Uenighetene om hva lederskap er
Av Leif-Runar Forsth

Vinnerlaget
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Kvalitetssamfunnet
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Framtidsvisjon
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Artikkelen er basert en artikkel i Folkevett

Fysikk og moderne lederskap
av Leif-Runar Forsth

 

Organisasjonsutvikling

Moderne organisasjonsformer
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Moderne organisasjonsformer

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland,
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Humanagements undersøkelsesmetoder
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Humanagements undersøkelsesmetoder

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth