kurs individuell kreativitet

Kurs i individuell kreativitet

Mål for kurs i individuell kreativitet

Etter kurset skal du:

 • Ha blitt litt mer kreativ.
 • Vite hvordan du utvikler din egen og andres kreativitet.
 • Kunne analysere problemer og utfordringer på en kreativ måte.
 • Beherske noen kreative metoder og teknikker.
 • Kjenne til flere kreative metoder og teknikker og vite hvordan du skal øve videre på disse.

Tidligere deltakeres uttalelser:

 • Et utprøvende og krevende kurs.
 • Fikk prøve mange kreative teknikker.
 • Godt tempo.
 • Lærte teknikker som er nyttige.
 • God forpleining og hyggelig stemning.
 • Bra med mange praktiske øvelser.
 • Konkrete oppgaver og mye opplevelse.
 • Bra vi fikk løse egne problemer og ikke fikk “utdelte” problemer.

Temaer i kurs i individuell kreativitet

Kurset tar for seg emner som:

 • CPS (Creative Problem Solving)
 • Bionikk (Bruke naturens løsninger)
 • Lær fra andre
 • Hva-Hvis analyse
 • Hvorfor-Hvorfor analyse
 • Spørsmålsanalyse av problem/utfordring
 • nsketenkning
 • Villeste idé
 • Konstruktive kommentarer
 • Analogier
 • Assosiasjoner
 • Bruk av tankestimulerende teknikker (ord, gjenstander, bilder, musikk, lukt og bevegelser).
 • Problemanalyse (bryt ned problemet, avledede problem, det egentlige problem, endre synsvinkler, reformulering av problem).
 • Idéskaping
 • Vurdere og velge ideer
 • Få løsningene akseptert
 • Fra idé til gjennomføring

end

Undervisningsmetoder

 • Korte forelesninger
 • Praktisk trening med deltakernes egne oppgaver
 • Refleksjon individuelt og i grupper

Kursdokumentasjon

Boka
“Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning”
av Leif-Runar Forsth

 Litteratur på IPOs nettsted:

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
PDF-filen for en mer omfattende utgave av denne:
KreativitetInnforingPDF

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/