kurs beslutninger

Kurs i Beslutninger

Mål for kurs i beslutninger

Mål: Bedre beslutninger

Kurset kan gjøre deg dyktigere til å ta beslutninger. Du vil ofte kunne ta både raskere og bedre beslutninger. Andre ganger vil du bruke lengre tid på beslutningene fordi du behersker grundigere og bedre beslutningsmetoder.

For å kunne ta bedre beslutninger, må du beherske og bruke gode beslutningsmetoder.

Like viktig er det at du bruker gode beslutningskriterier.

Den tredje faktoren er at du unngår alle de beslutningsfeil som vår hjerne er programmert til å gjøre. (Hjernen ble utviklet til å ta gode beslutninger under de forhold mennesket levde for 50.000 til 100.000 år siden. Det som var gode beslutninger den gang, er det ikke alltid i dag.)

Temaer i kurs i beslutninger

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Hva er en beslutning?
 • Beslutningstrær.
 • Beslutningsmetoder, teknikker og modeller:
 • Beslutningsmatriser
 • SWOT som beslutningsteknikk.
 • CPS (Creative Problem Solving) som beslutningsmetode.
 • PrOACT-Metoden
 • En model for konfliktløsing.
 • Årsaksanalyse.
 • Rotarys 4 spørsmålsprøve for beslutninger.
 • I Ching som beslutningsmodell.
 • Det Keltiske Kors som beslutningsmodell.
 • Finne og bruke beslutningskriterier.
 • Sterke og svake sider.
 • Alternative valgmuligheter fra kriteriene.
 • Logikk og intuisjon i beslutninger.
 • Lære av andre! Spørre andre!
 • Psykologiske beslutningsfeller/feil og hvordan motvirke disse.
 • Individuelle beslutninger og gruppebeslutninger.

Undervisningsmetoder

 • Trening på beslutningsprosesser individuelt og i grupper.
 • Egen refleksjon.
 • Samtaler og diskusjoner i grupper og plenum.

 

Kursdokumentasjon 

Utdelte notater og oppgaver.