kurs gruppekreativitet

Kurs i Gruppekreativitet

Mål for kurs i gruppekreativitet

Hovedmålet med et kur i kreative gruppeprosesser er å kunne lede kreative gruppeprosesser.

Etter kurset skal du:

 • Vite hva som karakteriserer kreative grupper.
 • Vite hva som stimulerer og hemmer gruppekreativitet.
 • Kunne lede enkle kreative prosesser i grupper.
 • Kjenne forskjellige kreative metoder og kunne lede kreative prosesser basert på disse.
 • Sette sammen og lede mer omfattende kreative prosesser ved hjelp av et batteri med kreative metoder.

Tidligere deltakeres uttalelser:

 • Bra med praktiske øvelser.
 • God og engasjerende kursholder/foreleser.
 • Bra å ta en og en metode teoretisk.
 • Lært flere nyttige metoder til bruk på prosjekter for å oppnå bedre løsninger.
 • Raskt overblikk over metoder og modeller.
 • God oversikt over aktuelle prinsipper.
 • Behagelig kursleder selv med et stramt tidsskjema.
 • Fikk dekket de mest relevante metodene.
 • Fikk demonstrert at metodene mobiliserer folk.
 • Demonstrert at enorme mengder ideer kan lokkes fram.
 • Spennende tema.
 • “Learning by doing” – metoden fungerer meget bra.

Temaer i kurs i gruppekreativitet

Kurset tar for seg emner som:

 • Kreativ prosessledelse.
 • Kreativitet i grupper.
 • Stimulerer og hemmer gruppekreativitet.
 • Kreative metoder og teknikker.
 • CPS (Creative Problem Solving)
 • Idébankmetoden.
 • Kreativ dialog (“Hellig penn”).
 • Sammensetning av kreative metoder i en større kreativ prosess.

Undervisningsmetoder

 • Korte forelesninger
 • Praktisk trening med deltakernes egne oppgaver
 • Refleksjon individuelt og i grupper

Kursdokumentasjon

Boka
“Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning”
av Leif-Runar Forsth

 Litteratur på IPOs nettsted:

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
PDF-filen for en mer omfattende utgave av denne:
KreativitetInnforingPDF

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/