Kurs lykke

Kurs om lykke

Mål for kurs om lykke

Mål – Å gå din egen livsvei

Du vil etter seminaret:

 • Ha en bedre forståelse av hva som motiverer deg og andre mennesker.
 • Forstå bedre hva lykke er.
 • Vite mer om hva som påvirker din lykke.
 • Ha klarere mål for ditt eget liv.
 • Ha påbegynt en plan for livet videre.
 • Kunne ta bedre beslutninger.
 • Ha delt erfaringer og tanker med andre mennesker.
 • Være litt bedre kjent med deg selv.

 

Temaer i kurs lykke

Temaer i kurs lykke er:

 • Lykken har sin egen verdi
 • Hjernens nytelser
 • Medfødt disposisjon og opptrente ferdigheter
 • Hvordan du tar det!
 • Større rikdom, men ikke større lykke
 • Lykken er andre mennesker
 • Barn gir og gir ikke lykke
 • Penger gir og gir ikke lykke
 • Mening med livet
 • Et lykkelig samfunn

I seminaret ser vi også på temaene:

Hva motiverer mennesker?

Seminaret tar utgangspunkt i hva moderne forskning sier om hva som motiverer mennesket, hva som er menneskets drivkrefter. Menneskets grunnleggende drivkrefter bestemmer både våre mål og hvordan vi tar våre beslutninger. Oppfyllelse av våre grunnleggende behov er også viktig for vår følelse av lykke.

Menneskets felles trekk

Mange menneskelige trekk finner vi også igjen i alle samfunn. En del trekk som vi regner som menneskelige, finner vi også hos mange dyr. Moderne forskning har vist at vi har en del egenskaper innebygget. Mennesket har også mange flere medfødte ferdighetssett enn det en tidligere trodde. De viktigste felles trekk er kanskje menneskets drivkrefter. Kreftene som driver oss til å handle og som gir hensiktene og målene som ligger bak alle våre handlinger.

Menneskets grunnleggende drivkrefter

Et moderne forslag mener at mennesket via evolusjonen har utviklet fire grunnleggende drivkrefter eller behov. Disse er: Behovet for å skaffe seg – Mellommenneskelige bånd – Lærelysten – Forsvar.

Et annet forslag er basert på undersøkelser av mer enn 6000 personer. Den konkluderte at mennesket har 16 grunnleggende behov. Disse er : Makt – Uavhengighet – Nysgjerrighet – Anerkjennelse – Orden – Sparing – Ære – Idealisme – Sosial kontakt – Familie – Status – Gjengjeldelse – Romantikk – Spising – Fysisk aktivitet – Rekreasjon.

Å finne og gå vår livsvei

Å kjenne sine drivkrefter er nødvendig for å velge godt i vår livsveis veikryss. Seminaret kan gi deg en bedre innsikt i hva som driver deg. Det kan bidra til at du blir flinkere til å velge det du bør som menneske og det som passer deg som det spesielle menneske du er.

Lykkens veier

Alle mennesker søker lykken. Våre drivkrefter gir oss retninger i vår søken etter lykken, men kan også føre oss på avveie. I noen tilfeller vil disse grunnleggende drivkreftene dra i samme retning og da vil vi følge deres krav. I andre tilfeller kan de dra i hver sin retning. Vi føler oss dratt mellom forskjellige krefter og kan ha vanskelig for å finne ut hva vi bør gjøre. Det er lagt ned en stor forskningsinnsats for å finne ut hva lykke er og hva som gjør mennesker lykkelige. Seminaret vil baseres på dette.

Å føle, tenke og reflektere

Vi kan alle føle, tenke og reflektere. Vi trenger ikke lære alt dette av oss selv. Mennesket har gjennom årtusener utviklet og praktisert metoder og teknikker for tenkning og refleksjon. Seminaret vil ta for seg slike. Du vil også lære gode prosesser for å ta egne beslutninger.

Undervisningsmetoder

 • Korte foredrag.
 • velser individuelt og i grupper
 • Egen refleksjon.
 • Felles samtaler og refleksjon i grupper og i plenum.

Seminaret er hyggelig og morsomt. Du trenger ikke dele mer av deg selv enn det du liker. Men du bør være åpen for dine egne erfaringer, tanker og meninger.

Hva er lykke? Hvordan bli og forbli lykkelig?

Alle mennesker søker lykken. I tusenvis av år har mennesket stilt spørsmålene: Hva er lykke? Hvordan bli lykkelig? Filosofier og religioner har gitt sine svar. Moderne forskning har også kastet seg over disse spørsmålene. Og gitt sine svar. Noen av svarene vil vi gjenkjenne som selvfølgeligheter. Andre kan kanskje overraske.

En artikkel på IPOs nettsted handler om lykke:

Lykkens veier?
Av Leif-Runar Forsth

Mange andre artikler og Gode råd på nettstedet kan også være et hjelpemiddel for lykke.