Kursvurderinger

Tidligere kursdeltakeres uttalelser

Listen under innholder et utvalg av kurs holdt av IPO fra 1981 til i dag og hva kursdeltakerne har ment om disse.
Uttalelsene er tatt fra kursvurderinger som er innlevert anonymt.
De illustrerer både hva deltakerne har fått ut av kursene og hvordan kursene er lagt opp.

Lederskap

 • En overbevisende faglig tyngde innen fag/metoder som kreativitet, gruppeprosesser og ledelse
 • Jeg har fått bekreftet at det å behandle mennesker i organisasjonen er en av de viktigste oppgaver til en leder. Det må man like, være villig til å lære av og utvikle videre – ellers så blir det umulig å lykkes i rollen
 • Jeg er blitt bedre til å lytte. Mer åpen for andres meninger. Mer nysgjerrig på andres meninger. Fokuserer mer på å gi tilbakemeldinger og på å diskutere forventninger.
 • Jeg er svært fornøyd med dette kurset!!! Det har overgått alle mine forventninger, og Bodil og Leif Runar er utrolig flotte mennesker som formidler et budskap som jeg anser som svært viktig, både i samfunnet og på en arbeidsplass. Jeg vil faktisk påstå at BI gjennom Leif Runar og Bodil har endret mitt liv. Det har for meg vært en vekkelse, og jeg vil aldri glemme de to som ga meg så mye!!
 • Kunnskapsrike JA, men flotte mennesker som byr på seg selv. De har gitt meg selvtillit og lært meg om livet både på og utenfor arbeidsplassen.

Kreativitet

 • Utbyttet overgår forventningene
 • Innholdet var interessant, inspirerte til videre arbeid og utvikling
 • Jeg er bedre rustet til å gå på oppgaver i jobb og privat sammenheng
 • Emnene er godt relatert til praktiske eksempler
 • Meget omfattende, men bra stykket opp og presentert
 • Meget lærerikt og ikke minst opplysende

Kommunikasjon

  • Lært mye nytt, fått brikker til å falle på plass
  • Undervisningsformen var meget bra, kunne ikke vært bedre
  • Jeg tror jeg får brukt for dette alltid
  • Nye innfallsvinkler til mange vesentlige spørsmåleg er meget godt fornøyd – ønsker fortsettelse
 • Kurset var for meg i rette tid – følte meg svært nede
 • Jeg er blitt mer åpen for andre til å høre/lytte

 

Verdiledelse

 • Sannsynligvis det viktigste og mest nyttige kurset man kan gå
 • Kurset har vært svært matnyttig
 • Bra forelesninger og bra oppgaver.
 • Kurset i sin helhet er bra mht. innhold og metode
 • God gjennomføring, klart presentert, gode oppgaver
 • Gode case-diskusjoner i grupper

Medarbeidersamtaler

 • God systematikk som gir en god innføring i de sentrale problemstillinger og formål i fbm. medarbeidersamtaler
 • Realistisk ambisjonsnivå mhp. hva som kan oppnås gjennom medarbeidersamtaler
 • Meget godt gjennomførtMange gode tips
 • Fint med aktiv deltagelse
 • Systematisk gjennomgang
 • Rollespill opplegget var godt og nyttig

Lederetikk og Etikk for ledere

 • Gir mye mat til videre tankeprosesser
 • Bra stigning i prosessen fram til klargjøring
 • Utfordrende og spennende
 • Er blitt bevisst på hva etikk er og hvor viktig det er å være bevisst på egen og andres etikk
 • Oppgavene gir mange løsninger som alle kan være riktige
 • Foreleser viser god faglig dyktighet. Gode eksempler og forklaringer

Personlig utvikling

 • Temaene gikk rett inn til kjernen av oss selv. Veldige viktige emner
 • I særdeleshet kan jeg anbefale kurset til Institutt for personalopplæring (IPO)
 • Blitt mer i stand til å se ting ved seg selv

Taleteknikk – Retorikk

 • Godt gjennomført. Virket som det var kjørt en del ganger før
 • Meget godt utbytte
 • Gjør at man får en viss trygghet og blir mer sikker

Selvtillit for kvinner

 • Emnene var lærerike og interessante
 • Har fått selvtillit og kan ta ordet i forsamlinger
 • En trygg og god måte å nærme seg temaet

Visjoner

 • Fin kombinasjon av informasjon, gruppearbeid og egenaktivitet
 • Jeg har fått mer tillit til at jeg kan få ting til, alene eller sammen med andre
 • Det var gøy, hyggelig og lærerikt

Arbeidsmetoder

 • Interessant, nyttig og inspirerende
 • Variert, nøye planlagt og strukturert
 • Dette kurset inneholdt de emnene jeg synes er viktigst

Møteledelse

 • Mange ting å lære
 • Utrolig at det er mulig å gå gjennom alt dette på en dag
 • Kursleder var bra og det var også opplegget

Ideutvikling

 • Inspirerende – alle er med
 • Meget kunnskapsrike kursledere
 • Avslappet og humoristisk tone

Prosjektledelse

 • Ny inspirasjon
 • Ny måte å tenke på
 • Deltakerne ble stadig engasjert gjennom oppgaver etc.

Kreativ prosessledelse

 • Meget fin veksling mellom teori og øvelser
 • Jeg har hatt stor glede av kurset
 • Kurset var basert på et tema som var viktig for oss

Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

 • Fikk stor tro på at med litt øving kan hastighet og oppfattelsesevne øke betraktelig
 • Selv om jeg hadde skyhøye forventninger så hadde jeg ingen aning om at det skulle gå så bra
 • Ga mange forskjellige teknikker som man kan trene på