Kurs personlig utvikling

Kurs i Personlig utvikling

Mål for kurs i personlig utvikling

  • Mer innsikt i deg selv og andremennesker.
  • Hjelp til veien videre i livet.

Tidligere deltakeres uttalelser

  • Temaene gikk rett inn til kjernen av oss selv.
  • Veldige viktige emner
  • I særdeleshet kan jeg anbefale kurset til Institutt for personalopplæring (IPO)
  • Blitt mer i stand til å se ting ved seg selv

Temaer i kurs i personlig utvikling

Vi har utviklet et eget kurs i personlig utvikling som går over fem hele dager.

Mange av våre andre kurs gir samtidig personlig utvikling, både på grunn av temaene som tas opp, og de pedagogiske metodene som brukes.

I dag setter vi i praksis sammen kurs i personlig utvikling fra elementer fra våre øvrige kurs.

Se omtalen av en del av disse.

Undervisningsmetoder

  • Korte forelesninger.
  • Egen refleksjon.
  • Samtaler i små grupper.
  • Samtaler i plenum

 Litteratur

 Mange av rådene du finner via menyvalget “Gode råd” kan være nyttige for personlig utvikling. Her er noen av disse rådene.

Disse rådene er først og fremst til din egen gjennomtenking.