idedugnad

Idédugnader

Idédugnader

Undersøkelser viser at grupper ofte kan løse problemer som deltakerne hver for seg ikke ville greie. En gruppe mennesker har:

  • Flere informasjoner
  • Flere måter å se et problem på
  • Flere måter å tenke på
  • Flere og annerledes ideer
  • Mange flere erfaringer

Gruppedeltakerne kan også virke som stimulans for hverandre.

Problemløsning i grupper kalles noen ganger idédugnad.

 

Vi tilbyr

IPO kan lede bedriftsinterne prosesser

For å kunne bruke en gruppes mentale ressurser best mulig, kreves gode kreative arbeidsmetoder og en dyktig prosessleder.

IPO er blant de i Norge som har arbeidet lengst med idédugnader. Se også sidene KREATIVITET og
PROSESSLEDELSE.

Vi kan også hjelpe med å sette sammen gode grupper til forskjellige typer prosesser.

Lære opp grupper og prosessledere
IPO kan trene bedriftsinterne grupper og prosessledere. Vi har holdt mange kurs i kreativitet.
Det finnes hundrevis av forskjellige metoder og teknikker. IPO har lang erfaring med å velge ut, tilpasse og utvikle de som passer best for de aktuelle problemstillinger og grupper.

 

På hjemmesiden finner du

Litteratur om kreativitet

Du finner denne via menyvalget:

Litteratur

Kreativitet – En innføring
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik
PDF-filen for en mer omfattende utgave av denne:
KreativitetInnforingPDF

Kreativitet og læreglede
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Teaching Creativity in School
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth, Aquarius Forlag, 1998 En tidligere utgave av boka ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Praktisk%20Nytenkning/Innhold.htm

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995 Hele boka, minus figurer, ligger på hjemmesiden:
http://www.kreativtnorge.no/Litteratur/Bok/Kreativ%20undervisning/KU-INNHOLD.htm

Vi har laget et eget nettsted som inneholder mye stoff om kreativitet:
http://www.kreativtnorge.no/