konsulenttjenester

IPOs konsulenttjenester

Erfarne konsulenter

Vi er en del av et nettverk med konsulenter og kursholdere.

Bredden i utdannelse og erfaring er stor.

De fleste har praktisk erfaring på de områder de arbeider.

.

 

 

Vi tilbyr

Det vi tilbyr er beskrevet på siden:

Tjenester

På hjemmesiden finner du

IPOs hjemmeside kan også gi en enkel form for konsulentbistand. Dette skjer blant annet via siden:

Gode råd

Siden:

Litteratur

kan også være til hjelp.  Den gir også et inntrykk av våre kunnskaper og hvordan vi formidler dem.