lederutvikling

IPOs lederutvikling

IPOs lederrådgivning

Rådgivningen skjer først og fremst ved prosessrådgivning og ved å være en samtalepartner.

Vi kan også gi konkrete råd. Som oftest vil dette være å legge fram forskjellige forslag og å påpeke disses konsekvenser, fordeler og ulemper.

Flere av våre konsulenter er erfarne “ledercoacher”.

Tidligere oppdragsgiveres meninger

 

Vi tilbyr

Individuell lederutvikling
Denne kan bestå av at den enkelte deltar i:

  • Lederkurs og mer spesielle kurs for utvikling av ledere.

  • Organisasjonsutviklingsprosesser.

  • Utvikling av ledergrupper. Se under.

  • Individuell rådgivning.

Utvikling av ledergrupper
Stikkordsmessig kan et opplegg for utvikling av ledergrupper inneholde følgende deler:

1 Forarbeid
Dette vil være tilsvarende som forarbeidet til organisasjonsutvikling, men tilpasset ledergruppen og dennes behov. Dette kan være innledende samtaler, undersøkelser og klargjøring av behov.

2 Visjon for ledergruppen
Vi vil bygge en visjon for ledergruppen. Denne vil bl.a. klargjøre ledergruppens overordnede og konkrete mål.

3 Ledergruppens spilleregler og verdier
Enhver gruppe har sine normer og regler (“spilleregler”) for hvordan gruppen og den enkelte opptrer. Vi vil bevisstgjøre hva som gjelder i ledergruppen og bidra til at ledergruppen utvikler og velger hensiktsmessige “spilleregler”. En viktig del av dette vil være gruppens verdier og holdninger.

4 Kurs
Dette kan være kurs som også andre i bedriften deltar i. Ofte er det aktuelt med spesielle kurs tilpasset ledergruppens spesielle behov. Vi kombinerer ofte vi slike kurs med praktisk arbeid i ledergruppen. Se KURS.

5 Arbeidsseminar
En viktig del opplæringen og utviklingen av ledergrupper skjer via arbeidsseminar. Ledergruppen arbeider da både med gruppens utvikling, men først og fremst med de oppgaver den som ledergruppe har ansvar for. Læringen kan da skje via praktisk erfaring og ved å reflektere over denne.

6 Individuell rådgivning
Viktige deler av utviklingen av ledergruppen, er den enkelte leders individuelle utvikling, se over.

 

På hjemmesiden finner du

Informasjon om hvordan vi arbeider med på denne siden.

Litteraturen inneholder mange konkrete råd og forslag innen de områder vi arbeider.

For å finne dette, bruk menyvalgene:

  • Gode råd
  • Litteratur