prosjektutførelse

IPO kan utføre prosjekter

Utføre prosjekt

IPO  prosjektutførelse er innenfor de fagområder vi arbeider.

Ofte inngår disse som en del av de øvrige oppgave vi utfører for en organisasjon.

Prosjektene kan også ha til mål å gjøre bedriftene selvhjulpne på områder der de tidligere har trengt ekstern bistand.

Undersøkelser

Prosjektutførelse er ofte i forbindelse med undersøkelser.

Utvikle bedriftsinternt materiale
Dette kan være håndbøker og instruerende materiell for at bedriften selv skal kunne utføre bestemte oppgaver. Eksempler er for:

  • Kreative grupper

  • Medarbeidersamtaler

  • Verdiregnskap


  

Bedriftsinterne opplegg

IPO kan bidra med å utvikle bedriftsinterne opplegg slik at bedriftene selv kan gjøre det meste av det IPO kan gjøre. Eksempler er opplegg for:

  • Intern opplæring

  • Kreative grupper

  • Medarbeidersamtaler

  • Erfaringslæring

  • Organisatorisk læring

 

 

 


Eksempler på prosjekter er: